SEARCH

SEARCH BY CITATION

References

 • Amalric PM (1999): The Gałezowski tradition in Paris. Doc Ophthalmol 98: 105113.
 • Bednarski A (1899): O przypadku zaniku okrężnego naczyniówki i siatkówki (atrophia gyrata chorioideae et retinae) z miażdżycą (sclerosis) naczyniówki [On a case of gyrate choroidal and retinal atrophy (atrophia gyrata chorioideae and retinae) along with choroidal sclerosis]. Przegląd Lekarski [Med Rev] 47: 637639.
 • Bednarski A (1900a): Dalsze dwa przypadki zaniku okrężnego naczyniówki i siatkówki (atrophia gyrate chorioideae et retinae) [Two further cases of gyrate chorioretinal atrophy (atrophia gyrata chorioideae and retinae)]. Postęp Okulistyczny 10: 389393; 11: 425-429.
 • Bednarski A (1900b): Über einen Fall von Atrophia gyrata chorioideae et retinae mit Sklerose der Aderhaut. Archiv f. Augenheilk 40: 420.
 • Behringer E & Wicherkiewicz B (1882): Ein Fall von metastasirendem Chlorosarkom. Berliner Klinische Wochenschrift 19: 509513.
 • Borysiekiewicz M (1887): Untersuchungen über den feineren Bau der Netzhaut. Toeplitz & Deuticke: Leipzig und Wien.
 • Borysiekiewicz M (1894): Weitere Untersuchungen über den feineren Bau der Netzhaut. Leipzig und Wien: F. Deuticke.
 • Cutler CW (1895): Drei ungewöhnliche Fälle von Retino-Chorioideal-Degeneration. Arch f. Augenheilkd 30: 117122.
 • Fuchs E (1896): Ueber zwei der Retinitis pigmentosa verwandte krankheiten (Retinitis punctata albescens and Atrophia gyrata choriodea et retina). Arch Augenheilkd 32: 11116.
 • Gałęzowski K (1858): Ustrojstwo oftalmoskopa i upotreblenije jego pri raspoznavanii vnutrennich boleznej glaznago jabloka [The ophthalmoscope and its use in the diagnosis of internal diseases of the eye]. St. Petersburg.
 • Gałęzowski K (1860): Nowa modyfikacja oftalmoskopu przez doktora Ksawerego Gałęzowskiego [Dr Ksawery Gałęzowski’s ophthalmoscope: new modification]. Rocznik Towarzystwa Paryskich Lekarzy Polskich [Annual of The Society of Polish Parisian Doctors] 1: 268271.
 • Gałęzowski K (1862): Nouveau modéle d'ophthalmoscope présente par l'auteur à l'Académie impériale de médecine de Paris. In: Gałęzowski K (ed.). Observations cliniques sur les maladies des yeux. Paris: Typographie de Henri Plon, 4346.
 • Gałęzowski K (1866): Etude ophthalmoscopique sur les altérations du nerf optique et sur les maladies cérébrales dont elles dépendent. Paris: Leclerc.
 • Gałęzowski K (1872a): Du décollement de la rétine et de son traitement par l’iridectomie. Journal d’Ophthalmologie 1: 594602.
 • Gałęzowski K (1872b): Sur le traitement du décollement de la rétine par une opération d’enclavement de cette membrane dans une plaie scléroticale. Journal d’ophthalmologie 1: 2731.
 • Gałęzowski K (1876): Sur la curabilité du décollement de la rétine. Recueil d’ophthamologie 3: 5467.
 • Gałęzowski K (1890): Du décollement de la rétine et de son traitement. Recueil d’Ophthalmologie 12: 13.
 • Gałęzowski K (1895): Du décollement de la rétine et de son traitement par ophtalmotomie postérieure. Bull Mém Soc Fr Ophthamol 13: 170175.
 • Gałęzowski K (1902a): Nouveau procédé opératoire dans le décollement de la rétine. Paris: Congrès français de chirurgie 417420.
 • Gałęzowski K (1902b): Traitement du décollement de la rétine. In: Gałęzowski K (Ed.). Leçons Cliniques d’Ophthalmologie. Paris: Felix Alcan Editeur 8792.
 • Goethe JW (1810): Farbenlehre. Leipzig: Insalwerlang.
 • Gonin J (1933): Quelques remarques sur le traitement du decollementretinien. Schw Med Wschr 63: 12871289.
 • Gonin J (1934): Le Décollement de la Rétine. Librairie Payot: Lausanne 1279.
 • Grzybowski A (2007): Bolesław Wicherkiewicz i jego słynny szpital okulistyczny [Bolesław Wicherkiewicz and his famous ophthalmology hospital]. In: Kronika Miasta Poznania: Szpitale [Poznań City Chronicles: Hospitals] 4: 255261.
 • Grzybowski A (2008): Polski dorobek naukowy w zakresie badań nad anatomią, fizjologią oraz patologią siatkówki z uwzględnieniem struktur otaczających w wieku XIX na tle nauki światowej [Polish 19th Century Studies in the Areas of Retinal Anatomy, Physiology and Pathology with a Consideration of the Surrounding Structures]. Poznań University School of Medical Sciences Press, Poznań, pp. 53237.
 • Heitz R (2005): History of contact lenses, vol. 2. Bonn: J.P. Wayenborgh Publishing.
 • Helmholtz H (1924): Treatise on physiological optics, vol. I-III. In: Southall JPC & James PC (ed.). The Optical Society of America, Menasha, Wisconsin. Electronic edition (2001): University of Pennsylvania URL: http://psych.upenn.edu/backuslab/Helmholtza.
 • Hirschberg J (1991): The History of Ophthalmology. The first and second half of the nineteenth century, vol.10. transl by Blodi FC. Bonn, Wayenbourg Verlag.
 • Hirschberg J (1992): The History of Ophthalmology. Vol. 11. The reform of ophthalmology. transl by Blodi FC. Bonn, Wayenbourg Verlag.
 • Jodko-Narkiewicz W (1864): Wziernik dwuoczny p. Girard-Teulon ujęty w przyrząd nowego pomysłu [Girard-Teulon’s a new idea and a newly designed binocular ophthalmoscope device]. Przegląd Lekarski [Med Rev] 51: 406407.
 • Kośmiński S (1875): Prof. Dr Meyera wykład chorób oczu [Professor Meyer’s lecture on eye diseases]. Warsaw: Gazeta Lekarska.
 • Majer J (1857): Fizjologia zmysłów [A physiology of the senses]. Krakow-Warsaw, Kraków, 217227.
 • Mile J (1837): Ueber Richtungslinien des Sehens. Anat. u. Physiol 42: 3771.
 • Mile J (1839): Ueber die Empfindung, welche entsteht, wenn verschiedenfarbige Lichstralen auf dieselben Stellen d. Retina eines einzigen Auges fallen. Archiv f. Anat u. Phys 1: 6469.
 • Narkiewicz-Jodko W & Gepner B (18691870): Oftalmologia podług Weckera [Ophthalmology according to Wecker]. vol. I-II, Warsaw: Drukarnia Gazety Polskiej.
 • Orłowski W (1969): Z dziejów polskich periodyków okulistycznych [A history of Polish ophthalmic journals]. Klinika Oczna [Acta Palaeontol Pol] 39: 773777.
 • Orłowski W (1974): Bolesław Wicherkiewicz w życiu społecznym i naukowym Wielkopolski [Bolesław Wicherkiewicz in the social and scientific life of Wielkopolska]. Klinika Oczna [Acta Palaeontol Pol] 44: 723734.
 • Orłowski W (1979): Słowo wprowadzające do IX sympozjonu retinologicznego [An introduction to the 9th retinal conference]. Klinika Oczna [Acta Palaeontol Pol] 81: 645648.
 • Ostrowska T (1976): Mile Jan Szczepan Bernard (1789–1839). In: Rostworowski E (ed.). Polski Słownik Biograficzny [Polish Biographical Dictionary], vol. XXI. Warszawa, Kraków Zakład: Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 199201.
 • Rumszewicz K (1885): Un cas de colobome maculaire. Revue generale d’ophthalmologie 4: 152155.
 • Rumszewicz K (1886): O szparze środkowej oka [On the central coloboma]. Przegląd Lekarski [Med Rev] 9: 125127; 10: 143-145; 11: 158-160; 13: 185-187.
 • Rydel L (1863-1864): Drei Fälle von Netzhautablösung. Vienna: Bericht über die Augenklinik der Wiener Univ. 8186.
 • Rydel L (1864): Uwagi nad przypadkiem opisanym przez dra Blumenstoka [Some remarks on a case reported by dr Blumenstok] (in nr 43 i 44 Przeglądu Lekarskiego [Medical Review] z br. [this year]. Przegląd Lekarski [Med Rev] 47: 369370; 48: 377-379; 49: 385-388.
 • Rydel L (1884): O leczeniu oderwania siatkówki i jego wynikach w klinice okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego [On retinal treatment and its results at the ophthalmology department of Jagiellonian University]. Przegląd Lekarski [Med Rev] 2: 1719; 4: 57-58; 6: 81-83; 9: 123-125.
 • Schett A (1996): The ophthalmoscope, part I. Ostende: J.P. Wayenborgh, p. 153.
 • Sławikowski A (1853): Uwagi nad najnowszemi do ophthalmoskopii zaleceniami [Some remarks on the newest recommendations for ophthalmoscopy]. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego [Diary of the Warsaw Medical Society] 29: 178197.
 • Sommer F (1866): Korespondencya [Correspondence]. Gazeta Lekarska [Med Newspaper] 20: 314316; 21: 332-335;
 • Sorsby A (1935): Congenital coloboma of the macula: together with an account of the familial occurrence of bilateral coloboma in association with the apical dystrophy of hands and feet. Br J Ophthalmol 19: 6590.
 • Stenström S (1945): Untersuchungen ueber das Optische Drehzentrum des Menschlichen Auges. Acta Ophthalmol 23 (3): 195244.
 • Szokalski W (1840): Essai sur les sensations des couleurs dans l’état physiologique et pathologique de l’oeil. Paris: Chez H. Cousin.
 • Szokalski W (1842): Ueber die Empfindungen der Farben in physiologischer und pathologischer Hinsicht. Giessen: J. Ricker'sche Behandlung.
 • Szokalski W (1855): Rzut oka na czynności lekarskie w Instytucie Oftalmicznym Warszawskim w ciągu siedmiu ostatnich miesięcy zeszłego roku [A glimpse at the medical procedures in the Warsaw Ophthalmology Institute within the last seven months of the previous year]. Tygodnik Lekarski [Med Weekly] 4: 2527; 6: 41-44, 50-53.
 • Szokalski W (1869): Wykład chorób przyrządu wzrokowego u człowieka [A lecture on diseases of the human eye]. vol. 1-2, Warsaw: Drukarnia Józefa Ungra.
 • Szulisławski A (1891): Przypadek kilkakrotnie powracającego urazowego odczepienia siatkówki [A case of repeatedly recurring retinal detachment]. Nowiny Lekarskie [Med News] 3: 1620.
 • Takki K & Simell O (1974): Genetic aspects in gyrate atrophy of the choroid and retina with hyperornithinaemia. Brit J Ophthal 58: 907916.
 • Vogt A (1936): Die operative Therapie und die Pathogenese de Netzhautablösung. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag 616.
 • Wicherkiewicz B (1889): O wartości leczenia samoistnie odczepionej siatkówki sposobem Schoelera [On the value of detached retina treatment by means of the Schoeler method]. Nowiny Lekarskie [Med News] 1: 1015.