SEARCH

SEARCH BY CITATION

REFERENCES

  • Ginalski J. 1999. Ekolpiony z grodziska Horodyszcze w Trepczy kolo Sanoka. Acta Archeologica Carpathica 35: 211262.In Polish.
  • Grady M. M. 2000. Catalogue of meteorites. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press. 690 p.
  • Piaskowski J. 1960. An interesting example of early technology. Journal of the Iron and Steel Institute 194: 336340.
  • Piaskowski J. 1960. Metaloznawcze badania wyrobów zelaznych z okresu halsztackiego i lateńskiego z Malopolski. Materialy Archeologiczne 2: 197224.In Polish.
  • Piaskowski J. 1988. The earliest iron in the world, Pact 21-II.3. pp. 3746.
  • Piaskowski J. 1992. Technical studies on high nickel irons with special reference to the Indonesian Kris. Archeomaterials 6: 3552.
  • Piaskowski J. and Zaki A. 1961. Żelazna siekierka halsztacka z grodziska Wietrzno-Bobrka kolo przełȩczy Dukielskiej. Acta Archeologica Carpathica 3: 177184.In Polish.
  • Pokrzywicki J. 1970. O starożytnych wyrobach z żelaza meteorytowego. Wiadomości Archeologiczne 35: 295302.
  • Zimmer G. F. 1906. The use of meteoric iron by primitive man. Journal of the Iron and Steel Institute 94: 306349.In Polish.
  • Zimny J. 1965. Metaloznawcze badania halsztackich wyrobów żelaznych z Częstochowy-Rakowa. Rocznik Muzeum w Częstochowie 1: 329400.In Polish.