SEARCH

SEARCH BY CITATION

Keywords:

  • Admission interview;
  • communication;
  • knowledge source;
  • nursing diagnosis;
  • video analysis

Purpose

The aim of this study was to determine how the use of diagnostic resources influences nurses' communication during admission interviews.

Methods

A randomized controlled trial was performed. Actors simulated patients based on case studies. We analyzed transcriptions of 60 interviews and video recordings using the Roter Method of Interaction Process Analysis.

Findings

Nurses mainly asked closed-ended questions. The use of knowledge sources, such as forms in the PES format or an assessment format, affected communication significantly in several aspects.

Conclusion

Prestructured forms may promote comprehensive interviews, but nurses need to be aware that using certain kinds of diagnostic resources may hinder them from asking open-ended questions.

Practice Implications

Nurses need to increase their use of open-ended questions.

Titel

De invloed van het gebruik van diagnostische kennishulpmiddelen op de verpleegkundige communicatie met simulatiepatiënten gedurende opnamegesprekken.

Doel

Het doel van deze studie was te bepalen hoe diagnostische kennishulpmiddelen de communicatie van verpleegkundigen kunnen beïnvloeden bij opnamegesprekken.

Methode

Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep werd uitgevoerd. Simulatiepatiënten (acteurs) representeerden patiëntencasuïstiek. We analyseerden transcripties van 60 interviews en video-opnames met gebruikmaking van de Roter Method of Interaction Process Analysis.

Findings

Verpleegkundigen stelden overwegend gesloten vragen. Het gebruik van diagnostische kennishulpmiddelen, zoals het PES-format en een voorgestructureerd opnameformulier, beïnvloedde de communicatie significant op verschillende aspecten.

Conclusie

Het gebruik van voorgestructureerde formulieren kan uitgebreide opnamegesprekken ondersteunen, echter verpleegkundigen moeten er op bedacht zijn dat deze hulpmiddelen ook belemmerend kunnen werken bij het stellen van open vragen.

Praktijkimplicaties

Verpleegkundigen zouden meer open vragen moeten stellen ten behoeven van het verkrijgen van volledige en evenwichtige informatie in het opnamegesprek.