SEARCH

SEARCH BY CITATION

REFERENCES

 • 1
  Andersson, T. 1968. Nederbördens halt av föroreningar i och omkring Uppsala under juli-oktober 1962. (The contamination of precipitation in the Uppsala Region during JulyOctober 1962). Met. Inst., Uppsala, Reports No. 8..
 • 2
  Brosset, C. 1964. Kartläggning av Sveriges luftföroreningskällor av punkttyp. Statens Luftvårdsnämnd, Medd. 6403..
 • 3
  Egnér, H. & Eriksson, E. 1955. Current Data on the Chemical Composition of Air and Precipitation. Tellus 8, p. 134139.
 • 4
  Georgii, H.-W. & Weber, E. 1961. Investigations of tropospheric wash-out. Johann Wolfgang Goethe Universität Institut für Meteorologie und Geophysik Frankfurt/M. Germany. Annual Report Nr. 2, Contract AF 61 (052)–249.
 • 5
  Makhon'ko, K. P. 1967. Simplified theoretical notion of contaminant removal by precipitation from the atmosphere. Tellus 19, p. 467476.
 • 6
  Oddie, B. C. V. 1962. The chemical composition of precipitation at cloud levels. Quart. J. Roy. Met. Soc. 88, p. 535538.
 • 7
  Odén, S. 1968. Nederbördens och luftens försuring—dess orsaker, förlopp och verkan i olika miljöer. (The acidification of air and precipitation and its consequences on the natural environment.) Ekologi-kommittén, Bulletin nr. 1. Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd, Stockholm.
 • 8
  Stevenson, C. M. 1968. An analysis of the chemical composition of rain-water and air over the British Isles and Eire for the years 19591964. Quart. J. Roy. Met. Soc. 94, p. 5670.