SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Mupeng Zheng, Yudong Hou, Xinwei Fan, Mankang Zhu, Novel Core–Shell Nanostructure in Percolative PZN−PZT/Ag Ferroelectric Composites, Journal of the American Ceramic Society, 2015, 98, 2
 2. 2
  Liguang Wang, Changming Zhu, Hui Luo, Songliu Yuan, Studies on room temperature multiferroic properties of xBi0.5Na0.5TiO3-(1-x)NiFe2O4 ceramics, Journal of Electroceramics, 2015,

  CrossRef

 3. 3
  Nan Zhao, Pengfei Liang, Lingling Wei, Longhai Yang, Zupei Yang, Synthesis and dielectric anomalies of CdCu3Ti4O12 ceramics, Ceramics International, 2015, 41, 7, 8501

  CrossRef

 4. 4
  J.L. Ye, C.C. Wang, W. Ni, X.H. Sun, Dielectric properties of ErFeO3 ceramics over a broad temperature range, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 617, 850

  CrossRef

 5. 5
  Lina Liu, Chunchang Wang, Deming Zhang, Qinling Zhang, Kaijie Ning, Jing Wang, Xiaohong Sun, Dielectric Relaxations and Phase Transition in Laser Crystals Gd2SiO5 and Yb-Doped Gd2SiO5, Journal of the American Ceramic Society, 2014, 97, 6
 6. 6
  Shiguang Yan, Chaoliang Mao, Genshui Wang, Chunhua Yao, Fei Cao, Xianlin Dong, High temperature dielectric relaxation anomaly of Y3+ and Mn2+ doped barium strontium titanate ceramics, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 14, 144103

  CrossRef

 7. 7
  Jing Wang, Qiuju Li, Yi Yu, Jian Zhang, Jun Zheng, Chao Cheng, Yide Li, Hong Wang, Chunchang Wang, Impedance and modulus spectroscopy of MgF2 single crystals, Physica B: Condensed Matter, 2014, 447, 62

  CrossRef

 8. 8
  G.J. Wang, C.C. Wang, S.G. Huang, J. Wang, L.N. Liu, Origin of dielectric anomaly in double perovskite Ba2CoNbO6, Ceramics International, 2014, 40, 9, 14607

  CrossRef

 9. 9
  Huiqin Li, Jingsong Liu, Hongtao Yu, Shuren Zhang, Relaxor behavior and Raman spectra of CuO-doped Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 ferroelectric ceramics, Journal of Advanced Ceramics, 2014, 3, 3, 177

  CrossRef

 10. 10
  Nengneng Luo, Qiang Li, Qingfeng Yan, Yiling Zhang, Zhiguo Xia, Xiangcheng Chu, Structure, frequency dependent dielectric properties and domain configuration of PMN–PFN–PT single crystal, Journal of Crystal Growth, 2014, 401, 414

  CrossRef