SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shengbo Lu, Zhengkui Xu, Ruzhong Zuo, Comparative study of the effect of domain structures on piezoelectric properties in three typical Pb-free piezoceramics, Ceramics International, 2014, 40, 8, 13565

  CrossRef

 2. 2
  Jiaojiao Ye, Yunfei Liu, Yinong Lu, Jianxiang Ding, Chengjian Ma, Hao Qian, Zhenglei Yu, Enhanced energy-storage properties of SrTiO3 doped (Bi1/2Na1/2)TiO3–(Bi1/2K1/2)TiO3 lead-free antiferroelectric ceramics, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 10, 4632

  CrossRef

 3. 3
  Yongqiang Tan, Jialiang Zhang, Chunlei Wang, Giuseppe Viola, Haixue Yan, Enhancement of electric field-induced strain in BaTiO3 ceramics through grain size optimization, physica status solidi (a), 2014, 211, 11
 4. 4
  Yu Huan, Xiaohui Wang, Jian Fang, Longtu Li, Grain size effect on piezoelectric and ferroelectric properties of BaTiO3 ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 2014, 34, 5, 1445

  CrossRef

 5. 5
  Qilin Gu, Kongjun Zhu, Jinsong Liu, Jing Wang, Pengcheng Liu, Qiaomei Sun, Jinhao Qiu, One-Step Surfactant-Free Hydrothermal Synthesis of Platelike Sodium Niobate Template Powders, Journal of the American Ceramic Society, 2014, 97, 11
 6. 6
  J. L. Zhang, P. F. Ji, Y. Q. Wu, X. Zhao, Y. Q. Tan, C. L. Wang, Strong piezoelectricity exhibited by large-grained BaTiO3 ceramics, Applied Physics Letters, 2014, 104, 22, 222909

  CrossRef

 7. 7
  Shengbo Lu, Zhengkui Xu, Shi Su, Ruzhong Zuo, Temperature driven nano-domain evolution in lead-free Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-50(Ba0.7Ca0.3)TiO3 piezoceramics, Applied Physics Letters, 2014, 105, 3, 032903

  CrossRef