SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Cen Chen, Xiaohong Chen, Mei Jiang, Xin Rui, Wei Li, Mingsheng Dong, A newly discovered bacteriocin from Weissella hellenica D1501 associated with Chinese Dong fermented meat (Nanx Wudl), Food Control, 2014, 42, 116

    CrossRef

  2. 2
    Yi-sheng Chen, Chi-rong Yu, Si-hua Ji, Min-shiuan Liou, Kun-hon Leong, Shwu-fen Pan, Hui-chung Wu, Yu-hsuan Lin, Bi Yu, Fujitoshi Yanagida, Enterocin T, a novel class IIa bacteriocin produced by Enterococcus sp. 812, Archives of Microbiology, 2013, 195, 9, 655

    CrossRef