SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xun Yuan, Hua Wu, Hanxiao Xu, Na Han, Qian Chu, Shiying Yu, Yuan Chen, Kongming Wu, Meta-analysis reveals the correlation of Notch signaling with non-small cell lung cancer progression and prognosis, Scientific Reports, 2015, 5, 10338

  CrossRef

 2. 2
  Steven L. Wood, Maria Pernemalm, Philip A. Crosbie, Anthony D. Whetton, Molecular histology of lung cancer: From targets to treatments, Cancer Treatment Reviews, 2015, 41, 4, 361

  CrossRef

 3. 3
  R T Nitta, S Gholamin, A H Feroze, M Agarwal, S H Cheshier, S S Mitra, G Li, Casein kinase 2α regulates glioblastoma brain tumor-initiating cell growth through the β-catenin pathway, Oncogene, 2014,

  CrossRef

 4. 4
  Hai Lu, Carol Yan, Xin Xin Quan, Xinping Yang, Jialing Zhang, Yansong Bian, Zhong Chen, Carter Van Waes, CK2 Phosphorylates and Inhibits TAp73 Tumor Suppressor Function to Promote Expression of Cancer Stem Cell Genes and Phenotype in Head and Neck Cancer, Neoplasia, 2014, 16, 10, 789

  CrossRef

 5. 5
  Shulin Zhang, Yi-Lin Yang, Yucheng Wang, Bin You, Yuyuan Dai, Geraldine Chan, David Hsieh, Il-Jin Kim, Li Fang, Alfred Au, Hubert J Stoppler, Zhidong Xu, David M Jablons, Liang You, CK2α, over-expressed in human malignant pleural mesothelioma, regulates the Hedgehog signaling pathway in mesothelioma cells, Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 2014, 33, 1, 93

  CrossRef

 6. 6
  Miao Guo, Chao Liu, Feng-Jie Qi, Xiu-Mei Zhang, Li-Li Ren, Yi-Meng Liu, Zhi-Chao Meng, Zhi-Tu Zhu, Jian-Ying Xiao, Elevated Expression of Nuclear Protein Kinase CK2α as a Poor Prognosis Indicator in Lymph Node Cancerous Metastases of Human Thyroid Cancers, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2014, 15, 17, 7425

  CrossRef

 7. 7
  Hassan Wael, Ryoji Yoshida, Shinji Kudoh, Kohki Hasegawa, Kanako Niimori-Kita, Takaaki Ito, Notch1 signaling controls cell proliferation, apoptosis and differentiation in lung carcinoma, Lung Cancer, 2014, 85, 2, 131

  CrossRef

 8. 8
  Di Wu, Chengguang Sui, Fandong Meng, Xin Tian, Liye Fu, Yan Li, Xinhui Qi, Huixia Cui, Yunpeng Liu, Youhong Jiang, Stable knockdown of protein kinase CK2-alpha (CK2α) inhibits migration and invasion and induces inactivation of hedgehog signaling pathway in hepatocellular carcinoma Hep G2 cells, Acta Histochemica, 2014, 116, 8, 1501

  CrossRef