You have full text access to this Open Access content

Journal of Cellular and Molecular Medicine

Cover image for Vol. 17 Issue 9

September 2013

Volume 17, Issue 9

Pages i–ii, 1063–1195

 1. Issue Information

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Editorial Foreword
  4. Reviews
  5. Point of View
  6. Original Articles
  7. Short Communications
  8. Commentary
  1. You have full text access to this Open Access content
   Issue Information (pages i–ii)

   Version of Record online: 24 SEP 2013 | DOI: 10.1111/j.1582-4934.2013.01642.x

 2. Editorial Foreword

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Editorial Foreword
  4. Reviews
  5. Point of View
  6. Original Articles
  7. Short Communications
  8. Commentary
  1. You have full text access to this OnlineOpen article
 3. Reviews

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Editorial Foreword
  4. Reviews
  5. Point of View
  6. Original Articles
  7. Short Communications
  8. Commentary
  1. You have full text access to this OnlineOpen article
  2. You have full text access to this OnlineOpen article
   Immune cells: plastic players along colorectal cancer progression (pages 1088–1095)

   Giuseppe Di Caro, Federica Marchesi, Luigi Laghi and Fabio Grizzi

   Version of Record online: 24 SEP 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12117

 4. Point of View

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Editorial Foreword
  4. Reviews
  5. Point of View
  6. Original Articles
  7. Short Communications
  8. Commentary
  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Foetal defence against cancer: a hypothesis (pages 1096–1098)

   Hui-Tai Yang and Kuo-Ching Chao

   Version of Record online: 1 JUL 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12095

 5. Original Articles

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Editorial Foreword
  4. Reviews
  5. Point of View
  6. Original Articles
  7. Short Communications
  8. Commentary
  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Telocytes express PDGFRα in the human gastrointestinal tract (pages 1099–1108)

   Maria-Giuliana Vannucchi, Chiara Traini, Mirko Manetti, Lidia Ibba-Manneschi and Maria-Simonetta Faussone-Pellegrini

   Version of Record online: 24 SEP 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12134

  2. You have full text access to this OnlineOpen article
   Age-related changes in cellular electrophysiology and calcium handling for atrial fibrillation (pages 1109–1118)

   Guo-Jun Xu, Tian-Yi Gan, Bao-Peng Tang, Zu-Heng Chen, Tao Jiang, Jian-Guo Song, Xia Guo and Jin-xin Li

   Version of Record online: 9 JUL 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12084

  3. You have full text access to this OnlineOpen article
   Aberrant dynamin 2-dependent Na+/H+ exchanger-1 trafficking contributes to cardiomyocyte apoptosis (pages 1119–1127)

   Jun Li, Liang Xu, Jiangchuan Ye, Xiang Li, Dasheng Zhang, Dandan Liang, Xinran Xu, Man Qi, Changming Li, Hong Zhang, Jing Wang, Yi Liu, Yuzhen Zhang, Zhaonian Zhou, Xingqun Liang, Jue Li, Luying Peng, Weidong Zhu and Yi-Han Chen

   Version of Record online: 9 JUL 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12086

  4. You have full text access to this OnlineOpen article
   Assessment of coronary microvascular resistance in the chronic infarcted pig heart (pages 1128–1135)

   Stefan Koudstaal, Sanne J. Jansen of Lorkeers, Frebus J. van Slochteren, Tycho I.G. van der Spoel, Tim P. van de Hoef, Joost P. Sluijter, Maria Siebes, Pieter A. Doevendans, Jan J. Piek and Steven A.J. Chamuleau

   Version of Record online: 3 AUG 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12089

  5. You have full text access to this OnlineOpen article
   Interleukin-6 downregulation with mesenchymal stem cell differentiation results in loss of immunoprivilege (pages 1136–1145)

   Peng Li, Shu-Hong Li, Jun Wu, Wang-Fu Zang, Sanjiv Dhingra, Lu Sun, Richard D. Weisel and Ren-Ke Li

   Version of Record online: 26 JUN 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12092

  6. You have full text access to this OnlineOpen article
  7. You have full text access to this OnlineOpen article
   Cross-talk between EGF and BMP9 signalling pathways regulates the osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells (pages 1160–1172)

   Xing Liu, Jiaqiang Qin, Qing Luo, Yang Bi, Gaohui Zhu, Wei Jiang, Stephanie H. Kim, Mi Li, Yuxi Su, Guoxin Nan, Jing Cui, Wenwen Zhang, Ruidong Li, Xiang Chen, Yuhan Kong, Jiye Zhang, Jinhua Wang, Mary Rose Rogers, Hongyu Zhang, Wei Shui, Chen Zhao, Ning Wang, Xi Liang, Ningning Wu, Yunfeng He, Hue H. Luu, Rex C. Haydon, Lewis L. Shi, Tingyu Li, Tong-Chuan He and Ming Li

   Version of Record online: 11 JUL 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12097

  8. You have full text access to this OnlineOpen article
   Identification of micro-RNA networks in end-stage heart failure because of dilated cardiomyopathy (pages 1173–1187)

   Xiaoming Zhu, Hongjiang Wang, Fan Liu, Li Chen, Weijia Luo, Pixiong Su, Weiming Li, Liping Yu, Xinchun Yang and Jun Cai

   Version of Record online: 2 SEP 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12096

 6. Short Communications

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Editorial Foreword
  4. Reviews
  5. Point of View
  6. Original Articles
  7. Short Communications
  8. Commentary
  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   PPARγ silencing enhances osteogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells (pages 1188–1193)

   Mon-Juan Lee, Hui-Ting Chen, Mei-Ling Ho, Chung-Hwan Chen, Shu-Chun Chuang, Sung-Cheng Huang, Yin-Chih Fu, Gwo-Jaw Wang, Lin Kang and Je-Ken Chang

   Version of Record online: 13 AUG 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12098

 7. Commentary

  1. Top of page
  2. Issue Information
  3. Editorial Foreword
  4. Reviews
  5. Point of View
  6. Original Articles
  7. Short Communications
  8. Commentary
  1. You have full text access to this OnlineOpen article

SEARCH

SEARCH BY CITATION