Journal of Gastroenterology and Hepatology

Cover image for Vol. 28 Issue 4

April 2013

Volume 28, Issue 4

Pages v–viii, 589–754

 1. In This Issue

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. You have free access to this content
   In this issue (page v)

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/j.1440-1746.2013.info499.x

 2. Forthcoming Articles

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. You have free access to this content
   Forthcoming Articles (page viii)

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/j.1440-1746.2013.fp500.x

 3. Editorials

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. You have free access to this content
   How cost-effective is hepatitis C virus treatment for people who inject drugs? (pages 590–592)

   Natasha K Martin, Peter Vickerman, Alec Miners and Matthew Hickman

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12113

 4. Review

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. You have free access to this content
   Asia–Pacific consensus recommendations for endoscopic and interventional management of hilar cholangiocarcinoma (pages 593–607)

   Rungsun Rerknimitr, Phonthep Angsuwatcharakon, Thawee Ratanachu-ek, Christopher J L Khor, Ryan Ponnudurai, Jong Ho Moon, Dong Wan Seo, Linda Pantongrag-Brown, Apichat Sangchan, Pises Pisespongsa, Thawatchai Akaraviputh, Nageshwar D Reddy, Amit Maydeo, Takao Itoi, Nonthalee Pausawasdi, Sundeep Punamiya, Siriboon Attasaranya, Benedict Devereaux, Mohan Ramchandani and Khean-Lee Goh

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12128

 5. Clinical Gastroenterology

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. Decreased abundance of Faecalibacterium prausnitzii in the gut microbiota of Crohn's disease (pages 613–619)

   Takehide Fujimoto, Hirotsugu Imaeda, Kenichiro Takahashi, Eiji Kasumi, Shigeki Bamba, Yoshihide Fujiyama and Akira Andoh

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12073

  2. Gastroesophageal Reflux Disease Questionnaire (GerdQ) in real-world practice: A national multicenter survey on 8065 patients (pages 626–631)

   Yu Bai, Yiqi Du, Duowu Zou, Zhendong Jin, Xianbao Zhan, Zhao-Shen Li, Yunsheng Yang, Yulan Liu, Shutian Zhang, Jiaming Qian, Liya Zhou, Jianyu Hao, Dongfeng Chen, Dianchun Fang, Daiming Fan, Xiaofeng Yu, Weihong Sha, Yuqiang Nie, Xiaofeng Zhang, Hong Xu, Nonghua Lv, Bo Jiang, Xiaoping Zou, Jingyuan Fang, Jiangao Fan, Yan Li, Weichang Chen, Bangmao Wang, Yiyou Zou, Youming Li, Mingjun Sun, Qikui Chen, Minhu Chen, Xiaoyan Zhao and on behalf of Chinese GerdQ Research Group

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12125

 6. Experimental Gastroenterology

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. Hemin ameliorates indomethacin-induced small intestinal injury in mice through the induction of heme oxygenase-1 (pages 632–638)

   Hiroyuki Yoriki, Yuji Naito, Tomohisa Takagi, Katsura Mizusima, Yasuko Hirai, Akihito Harusato, Shinya Yamada, Toshifumi Tsuji, Munehiro Kugai, Akifumi Fukui, Yasuki Higashimura, Kazuhiko Katada, Kazuhiro Kamada, Kazuhiko Uchiyama, Osamu Handa, Nobuaki Yagi, Hiroshi Ichikawa and Toshikazu Yosikawa

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12074

  2. Increased oxidative stress may lead to impaired adaptive cytoprotection in the gastric mucosa of portal hypertensive rat (pages 639–644)

   Yuichiro Kawano, Masayuki Ohta, Hidetoshi Eguchi, Yukio Iwashita, Masafumi Inomata and Seigo Kitano

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12101

 7. Endoscopy

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. Risk factors for delayed post-polypectomy hemorrhage: A case-control study (pages 645–649)

   Jeong Ho Kim, Hyun Jeong Lee, Ji Won Ahn, Dae Young Cheung, Jin Il Kim, Soo-Heon Park and Jae Kwang Kim

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12132

  2. Clinical value of multiband mucosectomy for the treatment of squamous intraepithelial neoplasia of the esophagus (pages 650–655)

   Xi-Feng Jin, Qing-Yan Sun, Tong-Hai Chai, Shu-hui Li and Yan-li Guo

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12111

  3. Rapid on-site evaluation by endosonographer during endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for pancreatic solid masses (pages 656–663)

   Tsuyoshi Hayashi, Hirotoshi Ishiwatari, Makoto Yoshida, Michihiro Ono, Tsutomu Sato, Koji Miyanishi, Yasushi Sato, Masayoshi Kobune, Rishu Takimoto, Tomoko Mitsuhashi, Hiroko Asanuma, Jiro Ogino, Tadashi Hasegawa, Tomoko Sonoda and Junji Kato

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12122

 8. Clinical Hepatology

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. Des-gamma-carboxy prothrombin identified by P-11 and P-16 antibodies reflects prognosis for patients with hepatocellular carcinoma (pages 671–677)

   Satoru Takeji, Masashi Hirooka, Yohei Koizumi, Yoshio Tokumoto, Masanori Abe, Yoshio Ikeda, Seijin Nadano, Yoichi Hiasa and Morikazu Onji

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12076

  2. Apolipoprotein B/AI ratio is independently associated with non-alcoholic fatty liver disease in nondiabetic subjects (pages 678–683)

   Young Gil Choe, Wook Jin, Yong Kyun Cho, Won Gil Chung, Hong Joo Kim, Woo Kyu Jeon and Byung Ik Kim

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12077

  3. Controlled trial of ligation plus vasoconstrictor versus proton pump inhibitor in the control of acute esophageal variceal bleeding (pages 684–689)

   Gin-Ho Lo, Daw-Shyong Perng, Chi-Yang Chang, Chi-Ming Tai, Huay-Min Wang and Hui-Chen Lin

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12107

  4. Interferon treatment for patients with chronic hepatitis C complicated with chronic renal failure receiving hemodialysis (pages 690–699)

   Akira Kojima, Satoru Kakizaki, Ken-ichi Hosonuma, Yuichi Yamazaki, Norio Horiguchi, Ken Sato, Tokuyuki Kitahara and Masatomo Mori

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12118

 9. Experimental Hepatology

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. Protective effect of heme oxygenase-1 on hepatic ischemia-reperfusion injury through inhibition of platelet adhesion to the sinusoids (pages 700–706)

   Takafumi Tamura, Tadashi Kondo, Koichi Ogawa, Kiyoshi Fukunaga and Nobuhiro Ohkohchi

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12075

  2. Assessing the cost-effectiveness of treating chronic hepatitis C virus in people who inject drugs in Australia (pages 707–716)

   Adam J Visconti, Joseph S Doyle, Amanda Weir, Alan M Shiell and Margaret E Hellard

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12041

  3. Single nucleotide polymorphism rs3732860 in the 3′-untranslated region of CYP8B1 gene is associated with gallstone disease in Han Chinese (pages 717–722)

   Jian Qin, Tian-Quan Han, Wen-Tao Yuan, Jing Zhang, Jian Fei, Zhao-Yan Jiang, Zhen-Min Niu, Kai-Yue Zhang, Qi Hua, Xing-Xing Cai, Shi-Jie Xu, Wei Huang and Sheng-Dao Zhang

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12089

  4. Cross talk between toll-like receptor-4 signaling and angiotensin-II in liver fibrosis development in the rat model of non-alcoholic steatohepatitis (pages 723–730)

   Yusaku Shirai, Hitoshi Yoshiji, Ryuichi Noguchi, Kosuke Kaji, Yosuke Aihara, Akitoshi Douhara, Kei Moriya, Tadashi Namisaki, Hideto Kawaratani and Hiroshi Fukui

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12112

 10. Biliary and Pancreatic

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. Clinical characteristics of intraductal papillary mucinous neoplasm manifesting as acute pancreatitis or acute recurrent pancreatitis (pages 731–738)

   Ji Woong Jang, Myung-Hwan Kim, Seung Uk Jeong, Jeongseok Kim, Do Hyun Park, Sang Soo Lee, Dong-Wan Seo, Sung-Koo Lee and Jin Hee Kim

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12121

  2. Direct biliary drainage using transnasal endoscopy for patients with severe-to-moderate acute cholangitis (pages 739–743)

   Yun Nah Lee, Jong Ho Moon, Hyun Jong Choi, Dong Choon Kim, Jong Ho Chung, Tae Hoon Lee, Sang-Woo Cha, Young Deok Cho, Sang-Heum Park and Sun-Joo Kim

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12105

  3. Gender-specific association of the interleukin 18 gene with symptomatic gallstone disease (pages 744–749)

   Shou-Chuan Shih, Horng-Woei Yang, Tzu-Yang Chang, Horng-Yuan Wang, Kuang-Chun Hu, Ching-Wei Chang, Chen-Wang Chang, Chien-Yuan Hung, Marie Lin, Hui-Wen Chan, Wen-Shan Lin, Shih-Chuan Chang and Yann-Jinn Lee

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12117

 11. Education and Imaging

  1. Top of page
  2. In This Issue
  3. Forthcoming Articles
  4. Editorials
  5. Review
  6. Clinical Gastroenterology
  7. Experimental Gastroenterology
  8. Endoscopy
  9. Clinical Hepatology
  10. Experimental Hepatology
  11. Biliary and Pancreatic
  12. Education and Imaging
  1. Gastrointestinal: Spontaneous pneumomediastinum; an unusual presentation of achalasia (page 751)

   Y-L Lin, Y-P Liu, P-H Chen, W-K Su and Y-K Fan

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12131

  2. Gastrointestinal: A cecal lipoma covered by adenomatous epithelium (page 752)

   YJ Kim, E-C Chang, KJ Seo and Y-S Cho

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12129

  3. Hepatobiliary and Pancreatic: Intrahepatic biliary cystadenocarcinoma (page 753)

   K Okano, M Oshima, N Yamamoto, S Yachida and Y Suzuki

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12127

  4. Hepatobiliary and Pancreatic: Cystic bile duct remnant after surgery for a choledochal cyst (page 754)

   K Matsuura, D Hashimoto, Y Ikuta, A Chikamoto, T Beppu and H Baba

   Version of Record online: 25 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jgh.12126

SEARCH

SEARCH BY CITATION