Diffusion of language change: Accommodation to a moving target

Authors


Address correspondence to:

Marie Maegaard

Department of Scandinavian Research & the LANCHART Centre

University of Copenhagen

Njalsgade 136

DK - 2300 Copenhagen S

Denmark

mamae@hum.ku.dk

Abstract

The paper focuses on motivations for the spread of new features within a speech community, and on the trajectories the changes follow during diffusion. One set of data represents language use, and here focus is on two changes which have been going on in Danish over the past 40 years, one grammatical and one phonetic. The other set of data are results from a nationwide speaker evaluation experiment which tests the subconscious attitudes to different types of speech among the youth in five different places covering Denmark from east to west. Results show that changes spread centrifugally from Copenhagen, even to the extent that reversal of changes spreads from Copenhagen. Furthermore, the attitudes reflected in the speaker evaluation experiment support the theory that language change is motivated by social psychological factors. Finally, it is argued that it is worthwhile considering the possibility of media being involved in processes of linguistic change.

Abstract

Artiklen fokuserer på årsager til spredning af nye træk i et sprogsamfund, og på hvordan spredningen foregår. Et datasæt repræsenterer sprogbrug, og her fokuseres på to forandringer som har fundet sted i dansk gennem de sidste 40 år, en grammatisk og en fonetisk. Det andet datasæt stammer fra en landsdækkende undersøgelse af underbevidste holdninger til forskellige typer af talesprog blandt unge på fem forskellige steder placeret i en linje der dækker Danmark fra øst til vest. Resultaterne viser at ændringerne i brug spredes centrifugalt fra København, i en grad så resten af landet følger trop også når København reverserer en igangværende ændring. De vurderinger der kommer til udtryk i holdningsundersøgelserne, understøtter teorien om at sprogforandring er motiveret af socialpsykologiske faktorer. Til slut argumenteres der for at det er værd at overveje mediernes mulige rolle i sprogforandringsprocesser. [Danish]

Ancillary