SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xiaomei Fang, Xueying Liu, Xiaoqin Wang, Wenwen Wang, Dexin Liu, Jian Zhang, Dajun Liu, Zhonghua Teng, Zhaoyun Tan, Fang Liu, Fengjiao Zhang, Maochao Jiang, Xiuling Jia, Jianwei Zhong, Jinghong Yang, Zhengsheng Zhang, Fine-mapping qFS07.1 controlling fiber strength in upland cotton (Gossypium hirsutum L.), Theoretical and Applied Genetics, 2017, 130, 4, 795

  CrossRef

 2. 2
  S. M. Shivaraj, Rupesh K. Deshmukh, Rhitu Rai, Richard Bélanger, Pawan K. Agrawal, Prasanta K. Dash, Genome-wide identification, characterization, and expression profile of aquaporin gene family in flax (Linum usitatissimum), Scientific Reports, 2017, 7, 46137

  CrossRef

 3. 3
  Wieland Fricke, Thorsten Knipfer, Plant Aquaporins, 2017,

  CrossRef

 4. 4
  Mónica Calvo-Polanco, Beatriz Sánchez-Romera, Ricardo Aroca, María José Asins, Stéphane Declerck, Ian C. Dodd, Cristina Martínez-Andújar, Alfonso Albacete, Juan Manuel Ruiz-Lozano, Exploring the use of recombinant inbred lines in combination with beneficial microbial inoculants (AM fungus and PGPR) to improve drought stress tolerance in tomato, Environmental and Experimental Botany, 2016, 131, 47

  CrossRef

 5. 5
  Dexin Liu, Jian Zhang, Xueying Liu, Wenwen Wang, Dajun Liu, Zhonghua Teng, Xiaomei Fang, Zhaoyun Tan, Shiyi Tang, Jinghong Yang, Jianwei Zhong, Zhengsheng Zhang, Fine mapping and RNA-Seq unravels candidate genes for a major QTL controlling multiple fiber quality traits at the T1 region in upland cotton, BMC Genomics, 2016, 17, 1

  CrossRef

 6. 6
  Lei Ma, Yanqin Wang, Gentu Yan, Shoujun Wei, Dayun Zhou, Meng Kuang, Dan Fang, Shuangjiao Xu, Weihua Yang, Global analysis of the developmental dynamics of Gossypium hirsutum based on strand-specific transcriptome, Physiologia Plantarum, 2016, 158, 1
 7. 7
  Xiangqiang Kong, Zhen Luo, Hezhong Dong, A. Egrinya Eneji, Weijiang Li, H2O2and ABA signaling are responsible for the increased Na+efflux and water uptake inGossypium hirsutumL. roots in the non-saline side under non-uniform root zone salinity, Journal of Experimental Botany, 2016, 67, 8, 2247

  CrossRef

 8. 8
  Maria del Carmen Martínez-Ballesta, Micaela Carvajal, Mutual Interactions between Aquaporins and Membrane Components, Frontiers in Plant Science, 2016, 7,

  CrossRef

 9. 9
  Ren Li, Jinfang Wang, Shuangtao Li, Lei Zhang, Chuandong Qi, Sarah Weeda, Bing Zhao, Shuxin Ren, Yang-Dong Guo, Plasma Membrane Intrinsic Proteins SlPIP2;1, SlPIP2;7 and SlPIP2;5 Conferring Enhanced Drought Stress Tolerance in Tomato, Scientific Reports, 2016, 6, 1

  CrossRef

 10. 10
  Ibrokhim Y. Abdurakhmonov, Mirzakamol S. Ayubov, Khurshida A. Ubaydullaeva, Zabardast T. Buriev, Shukhrat E. Shermatov, Haydarali S. Ruziboev, Umid M. Shapulatov, Sukumar Saha, Mauricio Ulloa, John Z. Yu, Richard G. Percy, Eric J. Devor, Govind C. Sharma, Venkateswara R. Sripathi, Siva P. Kumpatla, Alexander van der Krol, Hake D. Kater, Khakimdjan Khamidov, Shavkat I. Salikhov, Johnie N. Jenkins, Abdusattor Abdukarimov, Alan E. Pepper, RNA Interference for Functional Genomics and Improvement of Cotton (Gossypium sp.), Frontiers in Plant Science, 2016, 7,

  CrossRef

 11. 11
  Marina Naoumkina, Gregory N. Thyssen, David D. Fang, Doug J. Hinchliffe, Christopher B. Florane, Johnie N. Jenkins, Small RNA sequencing and degradome analysis of developing fibers of short fiber mutants Ligon-lintles-1 (Li 1 ) and −2 (Li 2 ) revealed a role for miRNAs and their targets in cotton fiber elongation, BMC Genomics, 2016, 17, 1

  CrossRef

 12. 12
  Zunaira Afzal, T. Howton, Yali Sun, M. Mukhtar, The Roles of Aquaporins in Plant Stress Responses, Journal of Developmental Biology, 2016, 4, 1, 9

  CrossRef

 13. 13
  Kun Wang, Gai Huang, Yuxian Zhu, Transposable elements play an important role during cotton genome evolution and fiber cell development, Science China Life Sciences, 2016, 59, 2, 112

  CrossRef

 14. 14
  Xiang Sun, Si-Ying Gong, Xiao-Ying Nie, Yang Li, Wen Li, Geng-Qing Huang, Xue-Bao Li, A R2R3-MYB transcription factor that is specifically expressed in cotton (Gossypium hirsutum) fibers affects secondary cell wall biosynthesis and deposition in transgenic Arabidopsis, Physiologia Plantarum, 2015, 154, 3
 15. 15
  Ying Zhou, Ze-Ting Zhang, Mo Li, Xin-Zheng Wei, Xiao-Jie Li, Bing-Ying Li, Xue-Bao Li, Cotton (Gossypium hirsutum) 14-3-3 proteins participate in regulation of fibre initiation and elongation by modulating brassinosteroid signalling, Plant Biotechnology Journal, 2015, 13, 2
 16. 16
  Wei Hu, Xiaowan Hou, Chao Huang, Yan Yan, Weiwei Tie, Zehong Ding, Yunxie Wei, Juhua Liu, Hongxia Miao, Zhiwei Lu, Meiying Li, Biyu Xu, Zhiqiang Jin, Genome-Wide Identification and Expression Analyses of Aquaporin Gene Family during Development and Abiotic Stress in Banana, International Journal of Molecular Sciences, 2015, 16, 8, 19728

  CrossRef

 17. 17
  Marina Naoumkina, Gregory N Thyssen, David D Fang, RNA-seq analysis of short fiber mutants Ligon-lintless-1 (Li1) and – 2 (Li2) revealed important role of aquaporins in cotton (Gossypium hirsutum L.) fiber elongation, BMC Plant Biology, 2015, 15, 1, 65

  CrossRef

 18. 18
  BEATRIZ SÁNCHEZ-ROMERA, JUAN MANUEL RUIZ-LOZANO, GUOWEI LI, DOAN-TRUNG LUU, MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ-BALLESTA, MICAELA CARVAJAL, ANGEL MARÍA ZAMARREÑO, JOSE MARÍA GARCÍA-MINA, CHRISTOPHE MAUREL, RICARDO AROCA, Enhancement of root hydraulic conductivity by methyl jasmonate and the role of calcium and abscisic acid in this process, Plant, Cell & Environment, 2014, 37, 4
 19. 19
  Gregory N. Thyssen, David D. Fang, Rickie B. Turley, Christopher Florane, Ping Li, Marina Naoumkina, Next generation genetic mapping of the Ligon-lintless-2 (Li 2) locus in upland cotton (Gossypium hirsutum L.), Theoretical and Applied Genetics, 2014, 127, 10, 2183

  CrossRef

 20. 20
  Zuoren Yang, Chaojun Zhang, Xiaojie Yang, Kun Liu, Zhixia Wu, Xueyan Zhang, Wu Zheng, Qingqing Xun, Chuanliang Liu, Lili Lu, Zhaoen Yang, Yuyuan Qian, Zhenzhen Xu, Changfeng Li, Jia Li, Fuguang Li, PAG1, a cotton brassinosteroid catabolism gene, modulates fiber elongation, New Phytologist, 2014, 203, 2
 21. 21
  Xueying Guan, Qingxin Song, Z. Jeffrey Chen, Polyploidy and small RNA regulation of cotton fiber development, Trends in Plant Science, 2014, 19, 8, 516

  CrossRef

 22. 22
  Monica Calvo-Polanco, Sonia Molina, Angel María Zamarreño, Jose María García-Mina, Ricardo Aroca, The Symbiosis with the Arbuscular Mycorrhizal Fungus Rhizophagus irregularis Drives Root Water Transport in Flooded Tomato Plants, Plant and Cell Physiology, 2014, 55, 5, 1017

  CrossRef

 23. 23
  Ya-Na Zhu, Dong-Qiao Shi, Meng-Bin Ruan, Li-Li Zhang, Zhao-Hong Meng, Jie Liu, Wei-Cai Yang, Meng-xiang Sun, Transcriptome Analysis Reveals Crosstalk of Responsive Genes to Multiple Abiotic Stresses in Cotton (Gossypium hirsutum L.), PLoS ONE, 2013, 8, 11, e80218

  CrossRef