You have free access to this content

Psychiatry and Clinical Neurosciences

Cover image for Vol. 68 Issue 1

January 2014

Volume 68, Issue 1

Pages 1–84

 1. PCN Frontier Review

  1. Top of page
  2. PCN Frontier Review
  3. Review Articles
  4. Regular Articles
  5. Letters to the Editor
  1. You have free access to this content
   Psychiatric symptoms of noradrenergic dysfunction: A pathophysiological view (pages 1–20)

   Ken-ichi Yamamoto, Toshikazu Shinba and Mitsunobu Yoshii

   Article first published online: 29 DEC 2013 | DOI: 10.1111/pcn.12126

 2. Review Articles

  1. Top of page
  2. PCN Frontier Review
  3. Review Articles
  4. Regular Articles
  5. Letters to the Editor
  1. You have free access to this content
  2. You have free access to this content
  3. You have free access to this content
 3. Regular Articles

  1. Top of page
  2. PCN Frontier Review
  3. Review Articles
  4. Regular Articles
  5. Letters to the Editor
  1. You have free access to this content
   Evaluation of a relapse-prevention program for methamphetamine-dependent inmates using a self-teaching workbook and group therapy (pages 61–69)

   Toshihiko Matsumoto, Fumi Imamura, Ohji Kobayashi, Kiyoshi Wada, Shiro Ozaki, Yoshio Takeuchi, Masahiko Hasegawa, Yoko Imamura, Yuko Taniya and Yasumori Adachi

   Article first published online: 19 SEP 2013 | DOI: 10.1111/pcn.12084

  2. You have free access to this content
   Reliability and validity of a Brief Self-rated Scale of Health Condition with Acute Schizophrenia (pages 70–77)

   Hisanori Ohata, Kayano Yotsumoto, Masaru Taira, Yoshiro Kochi and Takeshi Hashimoto

   Article first published online: 31 OCT 2013 | DOI: 10.1111/pcn.12105

  3. You have free access to this content
   High prevalence of underweight and undernutrition in Japanese inpatients with schizophrenia (pages 78–82)

   Yutaro Suzuki, Takuro Sugai, Naoki Fukui, Junzo Watanabe, Shin Ono, Nobuto Tsuneyama, Mami Saito and Toshiyuki Someya

   Article first published online: 2 SEP 2013 | DOI: 10.1111/pcn.12082

 4. Letters to the Editor

  1. Top of page
  2. PCN Frontier Review
  3. Review Articles
  4. Regular Articles
  5. Letters to the Editor
  1. You have free access to this content
  2. You have free access to this content
   Replication of enhanced carbonyl stress in a subpopulation of schizophrenia (pages 83–84)

   Mitsuhiro Miyashita, Makoto Arai, Hiroko Yuzawa, Kazuhiro Niizato, Kenichi Oshima, Itaru Kushima, Ryota Hashimoto, Motoyuki Fukumoto, Shinsuke Koike, Tomoko Toyota, Hiroshi Ujike, Tadao Arinami, Kiyoto Kasai, Masatoshi Takeda, Norio Ozaki, Yuji Okazaki, Takeo Yoshikawa, Naoji Amano, Toshio Miyata and Masanari Itokawa

   Article first published online: 28 OCT 2013 | DOI: 10.1111/pcn.12081

SEARCH

SEARCH BY CITATION