SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Masako Ikemura, Akiko Kunita, Yoshiyuki Miwa, Keiichi Jimbo, Kazuhiko Mori, Yasuyuki Seto, Masashi Fukayama, Gut wall replacing type of gastrointestinal stromal tumor presenting as a perforation of the ileal diverticulum, Pathology - Research and Practice, 2015,

  CrossRef

 2. 2
  Mario Alessiani, Marco Gianola, Sabina Rossi, Vittorio Perfetti, Piero Serra, Daniela Zelaschi, Enzo Magnani, Lorenzo Cobianchi, Peritonitis secondary to spontaneous perforation of a primary gastrointestinal stromal tumour of the small intestine: A case report and a literature review, International Journal of Surgery Case Reports, 2015, 6, 58

  CrossRef

 3. 3
  Masashi Kono, Naoko Tsuji, Nobuto Ozaki, Nozomu Matsumoto, Takehisa Takaba, Naoki Okumura, Masanori Kawasaki, Takafumi Tomita, Yasuko Umehara, Satoko Taniike, Shigeru Hatabe, Sadao Funai, Yukihhiko Ono, Ken Ochiai, Shunji Maekura, Masatoshi Kudo, Primary leiomyosarcoma of the colon, Clinical Journal of Gastroenterology, 2015,

  CrossRef

 4. 4
  Goro Ueno, Tamaki Maeda, Ryoichi Arima, Hiroshi Oka, Seiichi Hirota, A planar gastrointestinal stromal tumor replacing the proper muscle layer causing fecaloma and perforation in the sigmoid colon: a case report and literature review, Clinical Journal of Gastroenterology, 2014, 7, 4, 328

  CrossRef