SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

  1. 1
    Qianqian Qin, M. Kumi Smith, Lu Wang, Yingying Su, Liyan Wang, Wei Guo, Lan Wang, Yan Cui, Ning Wang, Hepatitis C virus infection in China: an emerging public health issue, Journal of Viral Hepatitis, 2015, 22, 3
  2. 2
    Yi Huang, Nan Guo, Qilu Yu, Yunlai Lv, Hongli Ma, Zhongqiao Yun, Fuzhu Yao, Xiangdong Dong, Xiangming Zhu, Xiuqiong Wen, Ruan Cao, Mei Huang, Xinhong Bi, Mingjiang Zhao, Mei-hei-li Tiemuer, Julin Li, Zhongmin Zhou, Weilan He, Jing Liu, David J. Wright, Jingxing Wang, Paul Ness, Hua Shan, Risk factors for hepatitis B and C infection among blood donors in five Chinese blood centers, Transfusion, 2015, 55, 2