SEARCH

SEARCH BY CITATION

REFERENCES CITED

 • Adriani, N. and A. C. Kruyt 1951 De Bare'e sprekende Toradjas van Midden-Celebes. 4 vols. Amsterdam.
 • Baal, J. van 1934 Godsdienst en Samenleving in Nederlandsch-Zuid-Nieuw-Guinea. Amsterdam.
 • Dijk, R. van 1948 Samenleving en Adatrechtsvorming. The Hague.
 • Drabbe, P. 1923 Het heidensch huwelijk op Tanimbar. Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 79:54264.
 • Duyvendak, J. P. 1946 Inleiding tot de Ethnologie van de Indonesische Archipel. Groningen, Djakarta.
 • Fischer, H. 1938 “Masculine” and “feminine” presents. Man 34:15467.
 • Fischer, H. 1952 Inleiding tot de Culturele Anthropologie van Indonesié. Haarlem.
 • Geise, N. J. C. 1952 Badujs en Moslems in Lebak Parahiang Zuid Banten. Leyden.
 • Grader, C. J. 1928 Tweedeling in het oud-Balische dorp. Medeelingen van de Kirtya Liefrinck-van der Tuuk 5: 1325.
 • Grijzen, H. J. 1904 Mededeelingen omtrent Beloe op Midden Timor, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 54:5668.
 • Hazairin 1936 De Redjang. De Volksordening, het Verwantschaps-Huwelijks-en Erfrecht. Bandung.
 • Held, G. J. 1935 The Mahabharata, an ethnological study. Leyden.
 • Held, G. J. 1951 Kebajan. Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde 107:31744.
 • Hien, H. A. van 1896 De Javaansche Geestenwereld. Semarang.
 • Hoek, J. 1949 Dajakpriesters. Een bijdrage tot de analyse van de religie der Dajaks. s. l.
 • Gerlings, Jager J. H. 1952 Sprekende Weefsels. Studie over ontstaan en betekenis van weefsels van enige Indonesische eilanden. Amsterdam.
 • Jong, J. de 1948 Het Geestesleven der Volken van Indonesië. Groningen, Djakarta.
 • Jong, J. P. De Josselin de 1929 De oorospng van den goddelijke bedrieger. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, Serie B, No. 1, 68:124.
 • Jong, J. P. De Josselin de 1935 De Maleische Archipel als ethnologisch studieveld. Leyden.
 • Jong, J. P. De Josselin de 1947 Studies in Indonesian culture. The community of Erai (Wetar). Amsterdam.
 • Jong, P. E. De Josselin de 1952 Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia. The Hague.
 • Keuning, J. 1952 De Toba-Bataks vroeger en nu. Indonesië 6:16082.
 • Korn, V. E. 1933 De dorpsrepubliek Tenganan Pagringsingan (Bali). Santpoort.
 • Kroef, J. M. van der 1953 Village society and rural organization in Bali. Rural Sociology 18:13749.
 • Kroef, J. M. van der 1954 The roots of the Javanese drama. Journal of Aesthetics and Art Criticism 12:31827.
 • Lesquillier, N. W. 1934 Het adatdelictenrecht in de magische wereldbeschouwing. Leyden.
 • Locher, G. W. 1932 The serpent in Kwakiutl religion. Leyden.
 • Malinowski, B. K. 1922 Argonauts of the western Pacific. New York.
 • Mallinckrodt, J. 1928 Het adatrecht van Borneo. 2 vols. Leyden.
 • Moestapa, Hadji Hasan 1946 Over de gewoonten en gebruiken der Sundanezen. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-Land-en Volkenkunde 5:8298.
 • Nicolspeyer, M. M. 1940 De sociale structuur van een Aloreesche bevolkingsgroep. Rijswijk.
 • Nooteboom, C. 1940 Oost Soemba, een volkenkundige studie. The Hague.
 • Ossenbruggen, F. D. van 1935 Het oeconomisch-magisch element in Tobasche verwantschapsverhoudingen. Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, Serie B, No. 3, 80:11863.
 • Pauw, J. 1923 De kekombang Oemba (heilige draagdoek) in het gebruik bij de Sasaks van Oost Lombok. Tijdschrift voor Indische Taal-Land-en Volkenkunde, uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 63:18297.
 • Rassers, W. H. 1922 De Pandji Roman.
 • Rassers, W. H. 1940 On the Javanese kris. Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie 99:52659.
 • Rassers, W. H. 1941 Kebajan. Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie 100:382496.
 • Schärer, H. 1946 Die Gottesidee der Ngadju Dajak in Süd Borneo. Leyden.
 • Swellengrebel, J. L. 1948 Kerk en Tempel op Bali. The Hague.
 • Vergouwen, J. C. 1933 Het rechtsleven der Toba Bataks. The Hague.
 • Weck, W. 1937 Heilkunde und Volkstum auf Bali. Stuttgart.
 • Wouden, F. A. E. van 1935 Sociale structuurtypen in de Grote Oost. Leyden.