E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Enyi Huang, Gaohui Zhu, Wei Jiang, Ke Yang, Yanhong Gao, Qing Luo, Jian-Li Gao, Stephanie H Kim, Xing Liu, Mi Li, Qiong Shi, Ning Hu, Linyuan Wang, Hong Liu, Jing Cui, Wenwen Zhang, Ruidong Li, Xiang Chen, Yu-Han Kong, Jiye Zhang, Jinhua Wang, Jikun Shen, Yang Bi, Joseph Statz, Bai-Cheng He, Jinyong Luo, Huicong Wang, Feng Xiong, Hue H Luu, Rex C Haydon, Li Yang and Tong-Chuan He Growth hormone synergizes with BMP9 in osteogenic differentiation by activating the JAK/STAT/IGF1 pathway in murine multilineage cells Journal of Bone and Mineral Research 27

Version of Record online: 15 JUN 2012 | DOI: 10.1002/jbmr.1622

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH