E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Wojciech Kluźniak, Dominika Wokołorczyk, Aniruddh Kashyap, Anna Jakubowska, Jacek Gronwald, Tomasz Huzarski, Tomasz Byrski, Tadeusz Dębniak, Adam Gołąb, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Jerzy Świtała, Tomasz Borkowski, Andrzej Borkowski, Andrzej Antczak, Łukasz Wojnar, Jacek Przybyła, Marek Sosnowski, Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy, Paulina Sikorska-Radek, Józef Matych, Jacek Wilkosz, Waldemar Różański, Jacek Kiś, Krzysztof Bar, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz, Konrad Jersak, Jerzy Niemirowicz, Piotr Słupski, Piotr Jarzemski, Michał Skrzypczyk, Jakub Dobruch, Paweł Domagała, Mohammad R. Akbari, Jan Lubiński, Steven A. Narod, Cezary Cybulski and the Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium The G84E mutation in the HOXB13 gene is associated with an increased risk of prostate cancer in Poland The Prostate 73

Version of Record online: 17 JAN 2013 | DOI: 10.1002/pros.22594

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH