E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Lan-Juan Zhao, Xiao-Gang Liu, Yao-Zhong Liu, Yong-Jun Liu, Christopher J Papasian, Bao-Yong Sha, Feng Pan, Yan-Fang Guo, Liang Wang, Han Yan, Dong-Hai Xiong, Zi-Hui Tang, Tie-Lin Yang, Xiang-Ding Chen, Yan Guo, Jian Li, Hui Shen, Feng Zhang, Shu-Feng Lei, Robert R Recker and Hong-Wen Deng Genome-wide association study for femoral neck bone geometry Journal of Bone and Mineral Research 25

Version of Record online: 11 DEC 2009 | DOI: 10.1359/jbmr.090726

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH