The Journal of Dermatology

Cover image for Vol. 42 Issue 10

Edited By: Masutaka Furue

Impact Factor: 2.252

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014: 17/62 (Dermatology)

Online ISSN: 1346-8138

Editorial Board


Editors
Fukumi Furukawa, Wakayama
Koji Hashimoto, Ehime
Takashi Hashimoto, Kurume
Hajime Iizuka, Asahikawa
Masaaki Ito, Niigata
Yasuo Kitajima, Gifu
Yoshiki Miyachi, Kyoto
Hitoshi Mizutani, Tsu
Hiroshi Shimizu, Sapporo
Tetsuo Shiohara, Tokyo
Kazuhiko Takehara, Kanazawa
Masahiro Takigawa, Hamamatsu
Yasushi Tomita, Miyagi

Associate Editor
Takafumi Kadono, Kawasaki

Section Editors
Shin-ichi Ansai, Tokyo
Yumi Aoyama, Okayama
Toshinori Bito, Kobe
Minoru Hasegawa, Fukui
Nobukazu Hayashi, Tokyo
Satoshi Hirakawa, Hamamatsu
Hironobu Ihn, Kumamoto
Shinichi Imafuku, Fukuoka
Taisuke Ito, Hamamatsu
Kenji Kabashima, Kyoto
Takafumi Kadono, Kawasaki
Norito Katoh, Kyoto
Kazuhiro Kawai, Niigata
Tamihiro Kawakami, Kawasaki
Tatsuyoshi Kawamura, Yamanashi
Takahiro Kiyohara, Osaka
Mayumi Komine, Shimotsuke
Yoshiaki Kubo, Tokushima
Takashi Mochizuki, Kanazawa
Shinichi Moriwaki, Takatsuki
Motonobu Nakamura, Kitakyushu
Hajime Nakano, Hirosaki
Ryuhei Okuyama, Matsumoto
Manabu Ohyama, Tokyo
Takahiro Satoh, Tokyo
Yutaka Shimomura, Niigata
Tamio Suzuki, Yamagata
Hidetoshi Takahashi, Asahikawa
Kenzo Takahashi, Okinawa
Daisuke Tsuruta, Kurume
Atsushi Utani, Nagasaki
Yuji Yamaguchi, Tokyo
Toshiyuki Yamamoto, Fukushima
Kenshi Yamasaki, Sendai

Editorial Advisory Board
Tamotsu Kanzaki, Kagoshima
Makoto Kawashima, Tokyo
Hidemi Nakagawa, Tokyo
Takeji Nishikawa, Tokyo
Kiyoshi Nishioka, Yokohama
Hideoki Ogawa, Tokyo
Tomomichi Ono, Kumamoto
Fujio Otsuka, Tsukuba
Toshiaki Saida, Matsumoto
Hachiro Tagami, Sendai
Kunihiko Yoshikawa, Osaka

International Advisory Board
Paul Bergstresser, Dallas
Thomas Bieber, Bonn
Andrew Blauvelt, Portland
Stephen Breathnach, London
Günter Burg, Zürich
Wright Caughman, Atlanta
Kevin Cooper, Cleveland
Alexander Enk, Heidelberg
Hee Chul Eun, Seoul
Vincent Falanga, Providence
Barbara Gilchrest, Boston
Giampiero Girolomoni, Rome
Russel Hall, Durham
Jon Hanifin, Portland
Conrad Hauser, Genève
Jean Kanitakis, Lyon
Stephen I Katz, Bethesda
Paul Khavari, Stanford
Soo Chan Kim, Seoul
Thomas Krieg, Cologne
Preya Kullavanijaya, Bangkok
Thomas Luger, Münster
Robin Marks, Melbourne
John McGrath, London
Robert Modlin, Los Angeles
David Norris, Denver
Carlo Pincelli, Modena
Jean Claude Roujeau, Créteil
Daniel Sauder, Princeton
Thomas Schwarz, Kiel
John Stanley, Philadelphia
Georg Stingl, Vienna
Akira Takashima, Toledo
Kristian Thestrup-Pedersen, Nykøbing F
Mark Udey, Bethesda
Jouni Uitto, Philadelphia
Xue Jun Zhu, Beijing
Kim Yancey, Dallas
Hsin-Su Yu, Taipei
Detlef Zillikens, Lübeck

Former Editors-in-Chief
Makoto Seiji, 1974–1982
Harukuni Urabe, 1982–1987
Michihito Niimura, 1988–2000
Shinji Shimada, 2000-2011
Yoshiki Tokura, 2011-2013

SEARCH

SEARCH BY CITATION