You have full text access to this Open Access content

Cancer Science

Cover image for Vol. 106 Issue 11

Edited By: Yusuke Nakamura

Impact Factor: 3.523

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014: 73/211 (Oncology)

Online ISSN: 1349-7006

Editorial Board


Editor-in-Chief / Editor for Review Articles

Yusuke Nakamura The University of Chicago

 
Deputy Editor-in-Chief

Hiroyuki Mano The University of Tokyo


Editors

Kohei Miyazono The University of Tokyo
Hitoshi Nakagama National Cancer Center
Tomoki Naoe Nagoya University
Masahide Takahashi Nagoya University
Ryuzo Ueda Aichi Medical University

 

Editor Emeritus

Takashi Sugimura

 

Associate Editors

Richard J. Ablin

Hiroyuki Aburatani

Hideyuki Akaza

Shin-ichi Akiyama

Tetsu Akiyama

Yuichi Ando

Hirofumi Arakawa

Suk-Chul Bae

Yung-Jue Bang

William T. Beck

Maarten C. Bosland

Xuetao Cao

Anthony T.C. Chan

Yao-Tseng Chen

Tommaso A. Dragani

Keigo Endo

Hiroyasu Esumi

Soldano Ferrone

Naoya Fujita

Masashi Fukayama

Yoichi Furukawa

Michael M. Gottesman

Parry Guilford

Koichi Hagiwara

Nobuyuki Hamajima

Hideyoshi Harashima

Curtis C. Harris

Kiyohiko Hatake

Masanori Hatakeyama

Carl-Henrik Heldin

Shigeki Higashiyama

Okio Hino

Atsushi Hirao

Masahiro Hiraoka

Seiichi Hirota
Chung-cheng Hsieh

Kay Huebner

Hidenori Ichijo

Kohzoh Imai

Katsumi Imaida

Takeshi Imamura

Masaya Imoto

Johji Inazawa

Jun-ichiro Inoue
Fuyuki Ishikawa

Yuichi Ishikawa

Chikashi Ishioka

Kyogo Itoh

Atsushi Iwama

David H. Johnson

Yae Kanai

Yuzuru Kanakura

Shuichi Kaneko
Mari Kannagi

Reiji Kannagi

Jun Kanno
Toyomasa Katagiri

Mitsuyasu Kato

Yutaka Kawakami

Elliott Kieff

Akira Kikuchi

Chul-Woo Kim

Kyu-Won Kim

Seong-Jin Kim

Tomohiro Kinoshita
Issay Kitabayashi

Yukihiko Kitamura

Chifumi Kitanaka

Tohru Kiyono
Shinae Kizaka-Kondoh
Alexander Knuth

Kimitoshi Kohno

Ryo Kominami

Mineo Kurokawa

Michihiko Kuwano

Kiyotaka Kuzushima
Yoshihiko Maehara

Taira Maekawa

Akira Matsuda
Koichi Matsuda

Michiyuki Matsuda

Yasuhiro Matsumura
Masao Matsuoka

Yoshio Miki

Hironobu Minami

Kinuko Mitani

Tetsuya Mitsudomi

Kiyoshi Miyagawa

Eiji Miyoshi
Morito Monden

Masaki Mori

Eiichi Morii
Yoshinori Murakami

Mikihiko Naito

Yusaku Nakabeppu
Kei Nakachi

Hidewaki Nakagawa

Kazuhiko Nakagawa
Masayuki Nakagawa

Akira Nakagawara

Shigeo Nakamura

Takuro Nakamura

Ichiro Nakano

Eiichi Nakayama

Toshinori Nakayama

Yoshiro Niitsu

Toshiro Niki

Takashi Nishimura

Yasuharu Nishimura
Kazuto Nishio

Tetsuo Noda

Masayuki Noguchi

Shinzaburo Noguchi

Atsushi Ochiai
Takahiro Ochiya
Yoshinao Oda

Katsuhiro Ogawa

Yuichiro Ohe
Hiroko Ohgaki

Hiroshi Ohshima

Atsushi Ohtsu

Futoshi Okada

Yasunori Okada
Koji Okamoto

Koji Ono

Hiroyuki Osada

Masanobu Oshima

Mototsugu Oya
Keiya Ozawa

Pier Paolo Pandolfi

Jae-Gahb Park

Manuel Perucho

Roger Reddel

Nagahiro Saijo

Ryuichi Sakai

Toshiyuki Sakai
Michiie Sakamoto

Jacques Samarut

Yasutsuna Sasaki

Hironobu Sasano

Noriyuki Sato

Yasufumi Sato

Hideyuki Saya

Motoharu Seiki

Hiroyuki Seimiya

Yoshitaka Sekido

Manuel Serrano

Masao Seto

Tatsuhiro Shibata
Masabumi Shibuya

Hiroshi Shiku
Shigeomi Shimizu

Kunitada Shimotohno

Hai-Rim Shin

Tomoyuki Shirai

Hiroki Shirato
Robert H. Shoemaker

Rashmi Sinha

Tomotaka Sobue
Tomoyoshi Soga
Eric Stanbridge

Ih-Jen Su

Yoshikazu Sugimoto

Haruhiko Sugimura

Akira Suzuki
Hidetoshi Tahara

Satoru Takahashi
Takashi Takahashi

Yoshimi Takai

Nobuyuki Takakura
Hideo Tanaka
Takuji Tanaka

Yusuke Tanigawara

Masaru Taniguchi

Tadatsugu Taniguchi

Masae Tatematsu

Snorri S. Thorgeirsson

Tomoki Todo

Junya Toguchida

Masakazu Toi

Takashi Tokino
Yutaka Tokuda
Akihiro Tomida

Shinya Toyokuni

Hitoshi Tsuda

Shoichiro Tsugane

Masazumi Tsuneyoshi

Tatsuhiko Tsunoda
Heiichiro Udono
Kazumitsu Ueda
Koji Ueda

Yoshimasa Uehara

Kazuo Umezawa

Toshikazu Ushijima

Keiji Wakabayashi

Toshihiko Wakabayashi
Paul Workman

Hideo Yagita
Tesshi Yamada

Yasushi Yamazoe

Takao Yamori

Seiji Yano

Wataru Yasui

Masaki Yasukawa

Yasushi Yatabe
Jun Yokota

Minoru Yoshida

Teruhiko Yoshida

Hiroyuki Yoshikawa

Akihiko Yoshimura
Tadashi Yoshino
Yasuhito Yuasa

Stuart H. Yuspa

 

Secretaries for Editor-in-Chief

Yataro Daigo
Koichi Matsuda

SEARCH

SEARCH BY CITATION