Plant Breeding

Cover image for Vol. 134 Issue 6

Editors-in-Chief : Jens Léon and Frank Ordon

Impact Factor: 1.598

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014: 22/81 (Agronomy); 84/200 (Plant Sciences); 104/162 (Biotechnology & Applied Microbiology)

Online ISSN: 1439-0523

Recently Published Issues

See all

Author Guidelines

Plant Breeding Author Guidelines

Recently Published Articles

 1. Vernalization response of domesticated × wild chickpea progeny is subject to strong genotype by environment interaction

  Ruth Pinhasi van-Oss, Amir Sherman, Hong-Bin Zhang, George Vandemark, Clarice Coyne and Shahal Abbo

  Article first published online: 27 NOV 2015 | DOI: 10.1111/pbr.12325

 2. Dissection of the genetic architecture for grain quality-related traits in three RIL populations of maize (Zea mays L.)

  Zhiyong Wang, Na Liu, Lixia Ku, Zhiqiang Tian, Yong Shi, Shulei Guo, Huihui Su, Liangkun Zhang, Zhenzhen Ren, Guohui Li, Xiaobo Wang, Yuguang Zhu, Jianshuang Qi, Xin Zhang and Yanhui Chen

  Article first published online: 5 NOV 2015 | DOI: 10.1111/pbr.12322

 3. Identification of salt tolerance-improving quantitative trait loci alleles from a salt-susceptible rice breeding line by introgression breeding (pages 653–660)

  Xianjin Qiu, Zhihua Yuan, Huan Liu, Xiaojiao Xiang, Longwei Yang, Wenjing He, Bin Du, Guoyou Ye, Jianlong Xu and Danying Xing

  Article first published online: 2 NOV 2015 | DOI: 10.1111/pbr.12321

 4. Dynamic QTL mapping for plant height in Upland cotton (Gossypium hirsutum) (pages 703–712)

  Lianguang Shang, Fang Liu, Yumei Wang, Abdugheni Abduweli, Shihu Cai, Kunbo Wang and Jinping Hua

  Article first published online: 26 OCT 2015 | DOI: 10.1111/pbr.12316

SEARCH

SEARCH BY CITATION