Pathology International

Cover image for Vol. 64 Issue 8

Edited By: Michiie Sakamoto

Impact Factor: 1.585

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2013: 53/76 (Pathology)

Online ISSN: 1440-1827

Editorial Board


Editor-in-Chief
Michiie Sakamoto

Deputy Editors
Kazutoshi Shibuya
Shinya Toyokuni
Toyonori Tsuzuki

Associate Editors
Koji Arihiro
Junichiro Fujimoto
Noriyoshi Fukushima
Tadashi Hasegawa
Junko Hirato
Takanori Hirose
Eiji Ikeda
Hatsue Ishibashi-Ueda
Tsuyoshi Ishida
Kensuke Joh
Yae Kanai
Hiroshi Kijima
Shinobu Masuda
Yoshiki Mikami
Toshitaka Nagao
Naoya
  Nakamura
Takuro Nakamura
Yukio Nakatani
Masayuki Noguchi
Atsushi Ochiai
Yoshinao Oda
Koichi Ohshima
Masao Ono
Hironobu Sasano
Michio Shimizu
Masahide Takahashi
Morishige Takeshita
Yutaka Tsutsumi
Yasushi Yatabe
Shigeo Yokoyama
Hiroshi Yokozaki
Tadashi Yoshino
Yoh Zen

Editorial Board
Yoichi Ajioka
Ichiro Aoki
Eiichi Arai
Nobutaka Arai
Yujiro Asada
Shinichi Ban
Takeshi Fujii
Toshio Fukusato
Manabu Fukumoto
Takaya Fukumoto
Masaharu Fukunaga
Toru Furukawa
Mitsuru Futakuchi
Hironori Haga
Hiroyuki Hao
Kazuo Hara
Takahiro Hasebe
Hideki Hasegawa
Yoshio Hashizume
Tomayoshi
 Hayashi
Okio Hino
Nobuyoshi Hiraoka
Mitsuyoshi Hirokawa
Sachiko Hirose
Kenzo Hiroshima
Seiichi Hirota
Masanori Hisaoka
Akira Horii
Rie Horii
Masaru Hosone
Hajime Horiuchi
Susumu Ikehara
Yuzuru Ikehara
Katsumi Imaida
Masami Imakita
Yoshiaki Imamura
Kyoko Imanaka-Yoshida
Hiroshi Inagaki
Takeshi Inoue
Genichiro Ishii
Yuichi Ishikawa
Naozumi Ishimaru
Makoto Ito
Masafumi Ito
Tomoo Itoh
Toru Iwaki
Yoko Iwasa
Hiroshi Iwasaki
Miki Izumi
Kaori Kameyama
Hiroshi Kamma
Shingo Kamoshida
Hiroyuki Kanno
Kiyoshi Kasai
Hiroaki Kataoka
Ryohei Katoh
Shogo Katsuda
Hiroshi Kawachi
Masanori Kitaichi
Sohei Kitazawa
Takako Kiyokawa
Masaru Kojima
Akio Komatsu
Kazuo Komiyama
Takashi Komori
Eiichi Konishi
Noboru Konishi
Isao Kosugi
Masahiko Kuroda
Ryoji Kushima
Hatsuhiko Maeda
Akihiro Matsukawa
Toshiharu Matsumoto
Kentaro Matsuoka
Akihiro Matsuura
Tetsuo Mikami
Hiroshi Minato
Masako Mitsumata
Yohei
  Miyagi
Hiroshi Miyamoto
Jun Miyauchi
Eiichi Morii
Toru Motoi
Yasuteru Muragaki
Shin-ichi Murata
Kazuki Nabeshima
Tetsuro Nagasaka
Yoji Nagashima
Michio Nagata
Makoto Naito
Atsuko Nakagawa
Osamu Nakajima
Takashi Nakajima
Hirokazu Nakamine
Shigeo Nakamura
Yasuni Nakanuma
Yasuaki Nakashima
Yutaka Nakashima
Jun Nakayama
Takashi Nikaido
Toshiro Niki
Satoshi Nimura
Rieko Nishimura
Takayuki Nojima
Akitaka Nonomura
Kenji Notohara
Ikuko Ogawa
Kenichi Ohashi
Ryuji Ohashi
Chiho Ohbayashi
Yasuyo Ohi
Yoshihiro Oishi
Hidenori
  Ojima
Teruaki Oka
Akishi Ooi
Yoshiyuki Osamura
Naohide Oue
Kiyomitsu Oyanagi
Yoshito Sadahira
Takashi Sakatani
Yasuyuki Sasaguri
Atsushi Sasaki
Noriyuki Sato
Yuichi Sato
Hirofumi Sawa
Norimasa Sawada
Akira Shimizu
Masayuki Shintaku
Taizo Shiraishi
Hiroshi Sonobe
Tamotsu Sugai
Hiroyuki Sugihara
Haruhiko Sugimura
Yasuo Sugita
Takashi Suzuki
Kenichi Taguchi
Hiroyuki Takahashi
Satoru Takahashi
Takashi Takata
Tamiko Takemura
Yukio Takeshima
Kengo Takeuchi
Motohiro Takeya
Kaiyo Takubo
Junichi Tamaru
Yukichi Tanaka
Akihide Tanimoto
Toshihiko Torigoe
Hitoshi Tsuda
Kohji Tsuta
Yoshihisa Umekita
Koichi Wakabayashi
Masatoshi Watanabe
Mika Watanabe
Taketo Yamada
Takehiko Yamaguchi
Mitsunori Yamakawa
Hidetaka Yamamoto
Tetsuro Yamamoto
Hiroyuki Yanai
Takashi Yao
Masanori Yasuda
Wataru Yasui

Toyoharu Yokoi
Nobuhisa Yonemitsu
Yoshikazu Yonemitsu
Akihiko Yoshida
Toshimichi Yoshida
Naoki Yoshimi

International Advisory Board
Phillip W. Allen
John K. C. Chan
Samuel M. Cohen
Shozo Izui
Jeremy R. Jass
Richard L. Kempson
Chul Woo Kim
Yong Il Kim
Tseng-tong Kuo
David N. Louis
Eugene J. Mark
Rodney S. Markin
Michael J. Mihatsch
Kathleen Montone
Jaime Prat
M. Sambasiva Rao
Juan Rosai
Fred G. Silva
Steven G. Silverberg
William D. Travis
K. Krishnan Unni
Christian Wittekind
Bing-Quan Wu

Editors Emeritus
Eisei Ishikawa
Shigeo Mori
Yukio Shimosato

Editorial Assistant
Yuko Fukuda

Production Editor
Huiqian Tan (Pathint@Wiley.Com)

Address for Editorial Correspondence
Pathology International
Editorial Office
Wiley Blackwell,
155 Cremorne Street,
Richmond, VIC 3121,
Australia
Tel: 03 3830 1263 (Residents in Japan); +61 3 9274 3129 (Residents outside of Japan)
Fax: +61 3 9274 3342
E-mail: pin@wiley.com

SEARCH

SEARCH BY CITATION