Pathology International

Cover image for Vol. 67 Issue 7

Edited By: Michiie Sakamoto

Impact Factor: 1.465

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 57/79 (Pathology)

Online ISSN: 1440-1827

Editorial Board


Editor-in-Chief
Michiie Sakamoto

Deputy Editors
Kazutoshi Shibuya
Shinya Toyokuni
Toyonori Tsuzuki

Associate Editors
Eiichi Arai
Koji Arihiro
Noriyoshi Fukushima
Tadashi Hasegawa
Masanori Hisaoka
Eiji Ikeda
Hatsue Ishibashi-Ueda
Tsuyoshi Ishida
Yae Kanai
Hiroshi Kijima
Takako Kiyokawa
Shinobu Masuda
Akihiro Matsukawa
Yoshiki Mikami
Toshitaka Nagao
Naoya
  Nakamura
Takuro Nakamura
Yukio Nakatani
Masayuki Noguchi
Atsushi Ochiai
Yoshinao Oda
Ryuji Ohashi
Koichi Ohshima
Atsushi Sasaki
Hironobu Sasano
Michio Shimizu
Masahide Takahashi
Satoru Takahashi
Morishige Takeshita
Yukichi Tanaka
Yutaka Tsutsumi
Yasushi Yatabe
Hiroshi Yokozaki
Tadashi Yoshino
Yoh Zen

Editorial Board
Shinichi Aishima
Eri Arai
Nobutaka Arai
Tomio Arai
Yujiro Asada
Takeshi Fujii
Manabu Fukumoto
Takaya Fukumoto
Toru Furukawa
Mitsuru Futakuchi
Hironori Haga
Hiroyuki Hao
Shigeo Hara
Takahiro Hasebe
Hideki Hasegawa
Okio Hino
Nobuyoshi Hiraoka
Junko Hirato
Takanori Hirose
Kenzo Hiroshima
Seiichi Hirota
Akira Horii
Rie Horii
Kazuho Honda
Masaru Hosone
Hajime Horiuchi
Yuzuru Ikehara
Katsumi Imaida
Masami Imakita
Yoshiaki Imamura
Kyoko Imanaka-Yoshida
Hiroshi Inagaki
Naoko Inoshita
Takeshi Inoue
Genichiro Ishii
Yuichi Ishikawa
Naozumi Ishimaru
Makoto Ito
Masafumi Ito
Kyoko Itoh
Tomoo Itoh
Mitsuya Iwafuchi
Toru Iwaki
Hiroshi Iwasaki
Miki Izumi
Kaori Kameyama
Hiroshi Kamma
Shingo Kamoshida
Hiroyuki Kanno
Naoki Kanomata
Kennosuke Karube
Kiyoshi Kasai
Hiroaki Kataoka
Noriko Kato
Seiya Kato
Ryohei Katoh
Shogo Katsuda
Hiroshi Kawachi
Masanori Kitaichi
Sohei Kitazawa
Masaru Kojima
Takashi Komori
Eisaku Kondo
Eiichi Konishi
Noboru Konishi
Isao Kosugi
Yuji Kozuka
Toshio Kumasaka
Masahiko Kuroda
Ryoji Kushima
Daichi Maeda
Ichiro Maeda
Kentaro Matsuoka
Hatsuhiko Maeda
Kentaro Matsuoka
Akihiro Matsuura
Atsuji Matsuyama
Shuji Mikami
Tetsuo Mikami
Sachiko Minamiguchi
Hiroyuki Mitomi
Hiroshi Minato
Yohei Miyagi
Hiroshi Miyamoto
Eiichi Morii
Suzuko Moritani
Toru Motoi
Yasuteru Muragaki
Shin-ichi Murata
Kazuki Nabeshima
Yoji Nagashima
Michio Nagata
Hironobu Naiki
Atsuko Nakazawa
Osamu Nakajima
Hirokazu Nakamine
Yasuhiro Nakamura
Shigeo Nakamura
Yasuaki Nakashima
Yutaka Nakashima
Jun Nakayama
Takashi Nikaido
Toshiro Niki
Satoshi Nimura
Rieko Nishimura
Takayuki Nojima
Kenji Notohara
Ikuko Ogawa
Kenichi Ohashi
Chiho Ohbayashi
Yasuyo Ohi
Nobuyuki Ohike
Yoshihiro Oishi
Hidenori
  Ojima
Hajime Okita
Akishi Ooi
Yoshiyuki Osamura
Naohide Oue
Tsuyoshi Saito
Takashi Sakatani
Takaaki Sakurai
Noriyuki Sato
Yuichi Sato
Hirofumi Sawa
Junji Shibahara
Akira Shimizu
Masayuki Shimoda
Tatsushi Shiomi
Eisuke Shiozawa
Taizo Shiraishi
Yukiko Shishido-Hara
Hiroshi Sonobe
Tamotsu Sugai
Hiroyuki Sugihara
Haruhiko Sugimura
Shintaro Sugita
Yasuo Sugita
Takashi Suzuki
Kenichi Taguchi
Hiroyuki Takahashi
Kei Takahashi
Yoshihisa Takahashi
Takashi Takata
Yukio Takeshima
Kengo Takeuchi
Tamotsu Takeuchi
Motohiro Takeya
Junichi Tamaru
Shinya Tanaka
Akihide Tanimoto
Toshihiko Torigoe
Satoru Toyosawa
Hitoshi Tsuda
Kohji Tsuta
Masaki Ueno
Yoshihisa Umekita
Tetsuo Ushiku
Makoto Urano
Koichi Wakabayashi
Yoji Wani
Masatoshi Watanabe
Mika Watanabe
Taketo Yamada
Takehiko Yamaguchi
Mitsunori Yamakawa
Hidetaka Yamamoto
Hiroyuki Yanai
Takashi Yao
Masanori Yasuda
Wataru Yasui

Toyoharu Yokoi
Hideaki Yokoo
Nobuhisa Yonemitsu
Yoshikazu Yonemitsu
Akihiko Yoshida
Toshimichi Yoshida
Naoki Yoshimi

International Advisory Board
Elias Campo
Samuel M. Cohen
Jonathan I. Epstein
Christopher D. M. Fletcher
Yong-Jin Kim
Tseng-tong Kuo
Sunil Lakhani
David N. Louis
Eugene J. Mark
Des Richardson
Juan Rosai
Steven G. Silverberg
Puay Hoon Tan
Neil Theise
William D. Travis
Ming Zhou

Past Editors-in-Chief
Masashi Miyake*
Kunio Ohta*
Eisei Ishikawa*
Yukio Shimosato
Shigeo Mori
Kiyoshi Mukai
Masahide Takahashi
(* Acta Pathologica Japonica)


Editorial Assistant
Yuko Fukuda

Production Editor
Abigail Cabela (pathint@wiley.com)

Address for Editorial Correspondence
Pathology International
Editorial Office
Wiley Blackwell,
155 Cremorne Street,
Richmond, VIC 3121,
Australia
Tel: 03 3830 1263 (Residents in Japan); +61 3 9274 3129 (Residents outside of Japan)
Fax: +61 3 9274 3342
E-mail: pin@wiley.com

SEARCH

SEARCH BY CITATION