International Journal of Urology

Cover image for Vol. 21 Issue 12

Edited By: Mototsugu Oya

Impact Factor: 1.91

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2013: 36/77 (Urology & Nephrology)

Online ISSN: 1442-2042

Editorial Board


Editors-in-Chief Emeritus
Yoshio Aso, MD, Professor Emeritus, The University of Tokyo
Osamu Yoshida, MD, Professor Emeritus, Kyoto University
Kazuki Kawabe, MD, President, Tokyo Postal Service Agency Hospital
Masaru Murai, MD, President, International Goodwill Hospital
Sadao Kamidono, MD, President, Kobe Red Cross Hospital
Akihiko Okuyama, MD, President, Aizenbashi Hospital
Seiji Naito, MD, Professor, Kyushu University
Yukio Homma, MD, PhD, Professor, The University of Tokyo

Editor-in-Chief
Mototsugu Oya, MD, PhD, Professor and Chairman, Department of Urology, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan

Managing Editor
Eiji Kikuchi

Deputy Editors
Hiroshi Asanuma
Yasuhiro Kaiho
Kent Kanao
Satoru Kawakami
Takahiro Kimura
Hitoshi Masuda
Ryuichi Mizuno
Yasutomo Nakai
Shinichi Sakamoto
Yasutomo Suzuki
Yasuyuki Suzuki
Masayuki Takahashi
Akira Yokomizo

Associate Editors
Yoichi Arai
Shin Egawa
Masatoshi Eto
Tomohiko Ichikawa
Hiro-omi Kanayama
Yukihiro Kondo
Norio Nonomura
Makoto Sumitomo

UAA Associate Editors
Shin Egawa
Rajeev Kumar

Editorial Board
Hirotaka Asakura
Tomohiko Asano
Haruhito Azuma
Tatsuya Chikaraishi
Takashi Deguchi
Yutaka Enomoto
Kiyohide Fujimoto
Masato Fujisawa
Hiroshi Fukuhara
Hideki Fuse
Momokazu Gotoh
Tomonori Habuchi
Isao Hara
Akira Hasegawa
Shigeo Horie
Yoshio Hosaka
Yoshio Ichinose
Tsukasa Igawa
Osamu Ishizuka
Masatsugu Iwamura
Susumu Kagawa
Yoshiyuki Kakehi
Hidehiro Kakizaki
Tadao Kakizoe
Takao Kamai
Toshiyuki Kamoto
Nozomu Kawata
Akihiro Kawauchi
Kazunori Kihara
Takeshi Kishida
Yoshiyuki Kojima
Haruki Kume
Hiromi Kumon
Naoto Kuroda
Naoya Masumori
Akio Matsubara
Tadashi Matsuda
Hirofumi Matsuoka
Hideyasu Matsuyama
Tsuneharu Miki
Hiromitsu Mimata
Yasushi Miyagawa
Hideaki Miyake
Katsuhito Miyazawa
Tatsuo Morita
Atsushi Nagai
Masayuki Nakagawa
Tohru Nakagawa
Koichi Nakajima
Masahiro Nakao
Jun Nakashima
Tatsuya Nakatani
Mikio Namiki
Hiroyuki Nishiyama
Yoshio Nomura
Kikuo Nutahara
Wataru Obara
Osamu Ogawa
Yoshio Ogawa
Yasuo Ohashi
Yoshiyuki Ohno
Chikara Ohyama
Kenji Oishi
Hiroshi Okada
Seiichiro Ozono
Kazutaka Saito
Seiichi Saitoh
Hideki Sakai
Shoichi Sasaki
Hiroaki Shiina
Nobuo Shinohara
Taro Shuin
Jintetsu Soh
Yoshiki Sugimura
Hiroyoshi Suzuki
Kazuhiro Suzuki
Masaaki Tachibana
Satoru Takahashi
Masayuki Takeda
Atsushi Takenaka
Takumi Takeuchi
Kazunari Tanabe
Masatoshi Tanaka
Toshiro Terachi
Yoshihiko Tomita
Hirotsugu Uemura
Jiro Uozumi
Shingo Yamamoto
Masahiro Yao
Masayoshi Yokoyama
Osamu Yokoyama

Urological Association of Asia
Waliul Islam (Bangladesh)
Abdol-Mohammad Kajbafzadeh (Iran)
Rajeev Kumar (India)
Wachira Kochakarn (Thailand)
Thomas I S Hwang (Taiwan)
Kwangsung Park (Korea)
Anuruddha M Abeygunasekara (Sri Lanka)
Basuki Bambang Poernomo (Indonesia)
Azad Hassan Abdul Razack (Malaysia)
Lap Hong Ian (Macau)
Tan Yeh Hong (Singapore)
Sun Yinghao (China)
Sidney Yip Kam-Hung (Hong Kong)

International Advisory Board
Per-Anders Abrahamsson (Sweden)
Antonio Alcaraz (Spain)
Chris H Bangma (Netherlands)
Christopher Chapple (UK)
Jun Chen (Taiwan)
Mostafa M Elhilali (Canada)
John M Fitzpatrick (Ireland)
Stephen Freedland (USA)
Marc Oliver Grimm (Germany)
Robert P Myers (USA)
William G Nelson (USA)
Michele Pavone-Macaluso (Italy)
Krisada Ratana-olarn (Thailand)
Mamdouh A Salam (Bangladesh)
Riccardo Schiavina (Italy)
Naoki Yoshimura (USA)

SEARCH

SEARCH BY CITATION