Plant Biotechnology Journal

Cover image for Vol. 16 Issue 3

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Edited By: Henry Daniell

Impact Factor: 7.443

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 8/212 (Plant Sciences); 10/160 (Biotechnology & Applied Microbiology)

Online ISSN: 1467-7652

VIEW

 1. 1 - 47
 1. Research Articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Establishing RNA virus resistance in plants by harnessing CRISPR immune system

   Tong Zhang, Qiufeng Zheng, Xin Yi, Hong An, Yaling Zhao, Siqi Ma and Guohui Zhou

   Version of Record online: 14 FEB 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12881

  2. You have full text access to this OnlineOpen article
   ZmSTK1 and ZmSTK2, encoding receptor-like cytoplasmic kinase, are involved in maize pollen development with additive effect

   Mingxia Fan, Chunyu Zhang, Lei Shi, Chen Liu, Wenjuan Ma, Meiming Chen, Kuichen Liu, Fengchun Cai, Guohong Wang, Zhengyi Wei, Min Jiang, Zaochang Liu, Ansar Javeed and Feng Lin

   Version of Record online: 13 FEB 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12880

 2. Letters

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   OsGATA7 modulates brassinosteroids-mediated growth regulation and influences architecture and grain shape

   Yan-Jie Zhang, Yu Zhang, Liang-Li Zhang, Hui-Ya Huang, Bao-Jun Yang, Sheng Luan, Hong-Wei Xue and Wen-Hui Lin

   Version of Record online: 13 FEB 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12887

 3. Research Articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Modification of chrysanthemum odour and taste with chrysanthemol synthase induces strong dual resistance against cotton aphids

   Hao Hu, Jinjin Li, Thierry Delatte, Jacques Vervoort, Liping Gao, Francel Verstappen, Wei Xiong, Jianping Gan, Maarten A. Jongsma and Caiyun Wang

   Version of Record online: 9 FEB 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12885

 4. Reviews

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   A guide to the contained use of plant virus infectious clones

   Helen C. Brewer, Diane L. Hird, Andy M. Bailey, Susan E. Seal and Gary D. Foster

   Version of Record online: 6 FEB 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12876

 5. Research articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Optimized paired-sgRNA/Cas9 cloning and expression cassette triggers high-efficiency multiplex genome editing in kiwifruit

   Zupeng Wang, Shuaibin Wang, Dawei Li, Qiong Zhang, Li Li, Caihong Zhong, Yifei Liu and Hongwen Huang

   Version of Record online: 6 FEB 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12884

  2. You have full text access to this OnlineOpen article
   Developing a flexible, high-efficiency Agrobacterium-mediated sorghum transformation system with broad application

   Ping Che, Ajith Anand, Emily Wu, Jeffry D. Sander, Marissa K. Simon, Weiwei Zhu, Amy L. Sigmund, Gina Zastrow-Hayes, Michael Miller, Donglong Liu, Shai J. Lawit, Zuo-Yu Zhao, Marc C. Albertsen and Todd J. Jones

   Version of Record online: 6 FEB 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12879

 6. Research Articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Plant-expressed Fc-fusion protein tetravalent dengue vaccine with inherent adjuvant properties

   Mi Young Kim, Alastair Copland, Kaustuv Nayak, Anmol Chandele, Muhammad S. Ahmed, Qibo Zhang, Gil R. Diogo, Matthew J. Paul, Sven Hofmann, Moon-Sik Yang, Yong-Suk Jang, Julian K-C. Ma and Rajko Reljic

   Version of Record online: 1 FEB 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12869

  2. You have full text access to this OnlineOpen article
   Dissection of the genetic architecture of three seed-quality traits and consequences for breeding in Brassica napus

   Bo Wang, Zhikun Wu, Zhaohong Li, Qinghua Zhang, Jianlin Hu, Yingjie Xiao, Dongfang Cai, Jiangsheng Wu, Graham J. King, Haitao Li and Kede Liu

   Version of Record online: 25 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12873

  3. You have full text access to this OnlineOpen article
   Allele exchange at the EPSPS locus confers glyphosate tolerance in cassava

   Aaron W. Hummel, Raj Deepika Chauhan, Tomas Cermak, Andrew M. Mutka, Anupama Vijayaraghavan, Adam Boyher, Colby G. Starker, Rebecca Bart, Daniel F. Voytas and Nigel J. Taylor

   Version of Record online: 22 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12868

  4. You have full text access to this OnlineOpen article
   The Ralstonia solanacearum csp22 peptide, but not flagellin-derived peptides, is perceived by plants from the Solanaceae family

   Yali Wei, Carlos Caceres-Moreno, Tamara Jimenez-Gongora, Keke Wang, Yuying Sang, Rosa Lozano-Duran and Alberto P. Macho

   Version of Record online: 22 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12874

  5. You have full text access to this OnlineOpen article
   The pomegranate (Punica granatum L.) genome provides insights into fruit quality and ovule developmental biology

   Zhaohe Yuan, Yanming Fang, Taikui Zhang, Zhangjun Fei, Fengming Han, Cuiyu Liu, Min Liu, Wei Xiao, Wenjing Zhang, Shan Wu, Mengwei Zhang, Youhui Ju, Huili Xu, He Dai, Yujun Liu, Yanhui Chen, Lili Wang, Jianqing Zhou, Dian Guan, Ming Yan, Yanhua Xia, Xianbin Huang, Dongyuan Liu, Hongmin Wei and Hongkun Zheng

   Version of Record online: 22 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12875

  6. You have full text access to this OnlineOpen article
   Chrysanthemum CmHSFA4 gene positively regulates salt stress tolerance in transgenic chrysanthemum

   Fei Li, Huanru Zhang, Husheng Zhao, Tianwei Gao, Aiping Song, Jiafu Jiang, Fadi Chen and Sumei Chen

   Version of Record online: 22 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12871

  7. You have full text access to this OnlineOpen article
   Precise editing of CLAVATA genes in Brassica napus L. regulates multilocular silique development

   Yang Yang, Kaiyu Zhu, Huailin Li, Shaoqing Han, Qingwei Meng, Shahid Ullah Khan, Chuchuan Fan, Kabin Xie and Yongming Zhou

   Version of Record online: 19 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12872

  8. You have full text access to this OnlineOpen article
   Identification of bottlenecks in the accumulation of cyclic fatty acids in camelina seed oil

   Xiao-Hong Yu, Rebecca E. Cahoon, Patrick J. Horn, Hai Shi, Richa R. Prakash, Yuanheng Cai, Maegan Hearney, Kent D. Chapman, Edgar B. Cahoon, Jorg Schwender and John Shanklin

   Version of Record online: 18 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12839

 7. Research articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Nitrogen use efficiency is regulated by interacting proteins relevant to development in wheat

   Lei Lei, Genqiao Li, Hailin Zhang, Carol Powers, Tilin Fang, Yihua Chen, Shuwen Wang, Xinkai Zhu, Brett F. Carver and Liuling Yan

   Version of Record online: 15 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12864

 8. Research Articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Homoeologous exchange is a major cause of gene presence/absence variation in the amphidiploid Brassica napus

   Bhavna Hurgobin, Agnieszka A. Golicz, Philipp E. Bayer, Chon-Kit Kenneth Chan, Soodeh Tirnaz, Aria Dolatabadian, Sarah V. Schiessl, Birgit Samans, Juan D. Montenegro, Isobel A. P. Parkin, J. Chris Pires, Boulos Chalhoub, Graham J. King, Rod Snowdon, Jacqueline Batley and David Edwards

   Version of Record online: 10 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12867

  2. You have full text access to this OnlineOpen article
   Application of protoplast technology to CRISPR/Cas9 mutagenesis: from single-cell mutation detection to mutant plant regeneration

   Choun-Sea Lin, Chen-Tran Hsu, Ling-Hung Yang, Lan-Ying Lee, Jin-Yuan Fu, Qiao-Wei Cheng, Fu-Hui Wu, Han C.-W. Hsiao, Yesheng Zhang, Ru Zhang, Wan-Jung Chang, Chen-Ting Yu, Wen Wang, Li-Jen Liao, Stanton B. Gelvin and Ming-Che Shih

   Version of Record online: 10 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12870

  3. You have full text access to this OnlineOpen article
   Agronomic and chemical performance of field-grown tobacco engineered for triterpene and methylated triterpene metabolism

   Zuodong Jiang, Chase Kempinski, Santosh Kumar, Scott Kinison, Kristin Linscott, Eric Nybo, Sarah Janze, Connie Wood and Joe Chappell

   Version of Record online: 3 JAN 2018 | DOI: 10.1111/pbi.12855

  4. You have full text access to this OnlineOpen article
   The C2H2 zinc-finger protein SlZF3 regulates AsA synthesis and salt tolerance by interacting with CSN5B

   Ying Li, Zhuannan Chu, Jinying Luo, Yuhong Zhou, Yujing Cai, Yongen Lu, Junhui Xia, Hanhui Kuang, Zhibiao Ye and Bo Ouyang

   Version of Record online: 28 DEC 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12863

  5. You have full text access to this OnlineOpen article
   Overexpression of the class I homeodomain transcription factor TaHDZipI-5 increases drought and frost tolerance in transgenic wheat

   Yunfei Yang, Sukanya Luang, John Harris, Matteo Riboni, Yuan Li, Natalia Bazanova, Maria Hrmova, Stephan Haefele, Nataliya Kovalchuk and Sergiy Lopato

   Version of Record online: 27 DEC 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12865

  6. You have full text access to this OnlineOpen article
   Provitamin A biofortification of cassava enhances shelf life but reduces dry matter content of storage roots due to altered carbon partitioning into starch

   Getu Beyene, Felix R. Solomon, Raj D. Chauhan, Eliana Gaitán-Solis, Narayanan Narayanan, Jackson Gehan, Dimuth Siritunga, Robyn L. Stevens, John Jifon, Joyce Van Eck, Edward Linsler, Malia Gehan, Muhammad Ilyas, Martin Fregene, Richard T. Sayre, Paul Anderson, Nigel J. Taylor and Edgar B. Cahoon

   Version of Record online: 27 DEC 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12862

  7. You have full text access to this OnlineOpen article
   Long noncoding RNAs involve in resistance to Verticillium dahliae, a fungal disease in cotton

   Lin Zhang, Maojun Wang, Nannan Li, Honglei Wang, Ping Qiu, Liuling Pei, Zheng Xu, Tianyi Wang, Erlin Gao, Junxia Liu, Shiming Liu, Qin Hu, Yuhuan Miao, Keith Lindsey, Lili Tu, Longfu Zhu and Xianlong Zhang

   Version of Record online: 21 DEC 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12861

  8. You have full text access to this OnlineOpen article
   The transcriptome, extracellular proteome and active secretome of agroinfiltrated Nicotiana benthamiana uncover a large, diverse protease repertoire

   Friederike Grosse-Holz, Steven Kelly, Svenja Blaskowski, Farnusch Kaschani, Markus Kaiser and Renier A.L. van der Hoorn

   Version of Record online: 17 DEC 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12852

  9. You have full text access to this OnlineOpen article
  10. You have full text access to this OnlineOpen article
   Expression and assembly of largest foreign protein in chloroplasts: oral delivery of human FVIII made in lettuce chloroplasts robustly suppresses inhibitor formation in haemophilia A mice

   Kwang-Chul Kwon, Alexandra Sherman, Wan-Jung Chang, Aditya Kamesh, Moanaro Biswas, Roland W. Herzog and Henry Daniell

   Version of Record online: 7 DEC 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12859

  11. You have full text access to this OnlineOpen article
   Genetic-based dissection of arsenic accumulation in maize using a genome-wide association analysis method

   Zhan Zhao, Huaisheng Zhang, Zhongjun Fu, Hao Chen, Yanan Lin, Pengshuai Yan, Weihua Li, Huiling Xie, Zhanyong Guo, Xuehai Zhang and Jihua Tang

   Version of Record online: 4 DEC 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12853

  12. You have full text access to this OnlineOpen article
   De novo assembly of the zucchini genome reveals a whole-genome duplication associated with the origin of the Cucurbita genus

   Javier Montero-Pau, José Blanca, Aureliano Bombarely, Peio Ziarsolo, Cristina Esteras, Carlos Martí-Gómez, María Ferriol, Pedro Gómez, Manuel Jamilena, Lukas Mueller, Belén Picó and Joaquín Cañizares

   Version of Record online: 4 DEC 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12860

  13. You have full text access to this OnlineOpen article
   CRISPR/Cas9 and TALENs generate heritable mutations for genes involved in small RNA processing of Glycine max and Medicago truncatula

   Shaun J. Curtin, Yer Xiong, Jean-Michel Michno, Benjamin W. Campbell, Adrian O. Stec, Tomas Čermák, Colby Starker, Daniel F. Voytas, Andrew L. Eamens and Robert M. Stupar

   Version of Record online: 4 DEC 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12857

  14. You have full text access to this OnlineOpen article
   Overexpression of serine acetyltransferase in maize leaves increases seed-specific methionine-rich zeins

   Xiaoli Xiang, Yongrui Wu, José Planta, Joachim Messing and Thomas Leustek

   Version of Record online: 29 NOV 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12851

  15. You have full text access to this OnlineOpen article
   Isolation of five rice nonendosperm tissue-expressed promoters and evaluation of their activities in transgenic rice

   Hao Li, Juan Li, Rongfang Xu, Ruiying Qin, Fengshun Song, Li Li, Pengcheng Wei and Jianbo Yang

   Version of Record online: 28 NOV 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12858

  16. You have full text access to this OnlineOpen article
   Low-gluten, nontransgenic wheat engineered with CRISPR/Cas9

   Susana Sánchez-León, Javier Gil-Humanes, Carmen V. Ozuna, María J. Giménez, Carolina Sousa, Daniel F. Voytas and Francisco Barro

   Version of Record online: 24 NOV 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12837

  17. You have full text access to this OnlineOpen article
   PpNAC1, a main regulator of phenylalanine biosynthesis and utilization in maritime pine

   María Belén Pascual, María-Teresa Llebrés, Blanca Craven-Bartle, Rafael A. Cañas, Francisco M. Cánovas and Concepción Ávila

   Version of Record online: 23 NOV 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12854

 9. Research articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
 10. Research Articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
  2. You have full text access to this OnlineOpen article
   High-resolution mapping of the pericentromeric region on wheat chromosome arm 5AS harbouring the Fusarium head blight resistance QTL Qfhs.ifa-5A

   Maria Buerstmayr, Barbara Steiner, Christian Wagner, Petra Schwarz, Klaus Brugger, Delfina Barabaschi, Andrea Volante, Giampiero Valè, Luigi Cattivelli and Hermann Buerstmayr

   Version of Record online: 10 NOV 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12850

  3. You have full text access to this OnlineOpen article
   CRISPR/Cas9-mediated efficient targeted mutagenesis in grape in the first generation

   Xianhang Wang, Mingxing Tu, Dejun Wang, Jianwei Liu, Yajuan Li, Zhi Li, Yuejin Wang and Xiping Wang

   Version of Record online: 10 NOV 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12832

  4. You have full text access to this OnlineOpen article
   Interactions of WRKY15 and WRKY33 transcription factors and their roles in the resistance of oilseed rape to Sclerotinia infection

   Fei Liu, Xiaoxia Li, Meirong Wang, Jing Wen, Bin Yi, Jinxiong Shen, Chaozhi Ma, Tingdong Fu and Jinxing Tu

   Version of Record online: 9 NOV 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12838

  5. You have full text access to this OnlineOpen article
   MuMADS1 and MaOFP1 regulate fruit quality in a tomato ovate mutant

   Juhua Liu, Jing Zhang, Jingyi Wang, Jianbin Zhang, Hongxia Miao, Caihong Jia, Zhuo Wang, Biyu Xu and Zhiqiang Jin

   Version of Record online: 2 NOV 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12843

  6. You have full text access to this OnlineOpen article
   Development and evaluation of high-density Axiom®CicerSNP Array for high-resolution genetic mapping and breeding applications in chickpea

   Manish Roorkiwal, Ankit Jain, Sandip M. Kale, Dadakhalandar Doddamani, Annapurna Chitikineni, Mahendar Thudi and Rajeev K. Varshney

   Version of Record online: 31 OCT 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12836

  7. You have full text access to this OnlineOpen article
   Three AtCesA6-like members enhance biomass production by distinctively promoting cell growth in Arabidopsis

   Huizhen Hu, Ran Zhang, Shengqiu Feng, Youmei Wang, Yanting Wang, Chunfen Fan, Ying Li, Zengyu Liu, René Schneider, Tao Xia, Shi-You Ding, Staffan Persson and Liangcai Peng

   Version of Record online: 23 OCT 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12842

  8. You have full text access to this OnlineOpen article
   Conversion of array-based single nucleotide polymorphic markers for use in targeted genotyping by sequencing in hexaploid wheat (Triticum aestivum)

   Amanda J. Burridge, Paul A. Wilkinson, Mark O. Winfield, Gary L. A. Barker, Alexandra M. Allen, Jane A. Coghill, Christy Waterfall and Keith J. Edwards

   Version of Record online: 23 OCT 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12834

  9. You have full text access to this OnlineOpen article
   Transcriptomic repertoires depict the initiation of lint and fuzz fibres in cotton (Gossypium hirsutum L.)

   Haiyan Hu, Maojun Wang, Yuanhao Ding, Sitao Zhu, Guannan Zhao, Lili Tu and Xianlong Zhang

   Version of Record online: 18 OCT 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12844

  10. You have full text access to this OnlineOpen article
   Metabolite and transcript markers for the prediction of potato drought tolerance

   Heike Sprenger, Alexander Erban, Sylvia Seddig, Katharina Rudack, Anja Thalhammer, Mai Q. Le, Dirk Walther, Ellen Zuther, Karin I. Köhl, Joachim Kopka and Dirk K. Hincha

   Version of Record online: 17 OCT 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12840

  11. You have full text access to this OnlineOpen article
   Peanuts that keep aflatoxin at bay: a threshold that matters

   Kiran K. Sharma, Arunima Pothana, Kalyani Prasad, Dilip Shah, Jagdeep Kaur, Deepak Bhatnagar, Zhi-Yuan Chen, Yenjit Raruang, Jeffrey W. Cary, Kanniah Rajasekaran, Hari Kishan Sudini and Pooja Bhatnagar-Mathur

   Version of Record online: 17 OCT 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12846

  12. You have full text access to this OnlineOpen article
   From model to crop: functional characterization of SPL8 in M. truncatula led to genetic improvement of biomass yield and abiotic stress tolerance in alfalfa

   Jiqing Gou, Smriti Debnath, Liang Sun, Amy Flanagan, Yuhong Tang, Qingzhen Jiang, Jiangqi Wen and Zeng-Yu Wang

   Version of Record online: 17 OCT 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12841

  13. You have full text access to this OnlineOpen article
   Genotyping-by-sequencing through transcriptomics: implementation in a range of crop species with varying reproductive habits and ploidy levels

   M. Michelle Malmberg, Luke W. Pembleton, Rebecca C. Baillie, Michelle C. Drayton, Shimna Sudheesh, Sukhjiwan Kaur, Hiroshi Shinozuka, Preeti Verma, German C. Spangenberg, Hans D. Daetwyler, John W. Forster and Noel O.I. Cogan

   Version of Record online: 13 OCT 2017 | DOI: 10.1111/pbi.12835

VIEW

 1. 1 - 47

SEARCH

SEARCH BY CITATION