Journal of Pineal Research

Cover image for Vol. 63 Issue 2

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Edited By: Russel J. Reiter

Impact Factor: 10.391

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 3/84 (Physiology); 7/138 (Endocrinology & Metabolism); 12/258 (Neurosciences)

Online ISSN: 1600-079X

VIEW

 1. 1 - 12
 1. ORIGINAL ARTICLES

  1. Melatonin protects against the pathological cardiac hypertrophy induced by transverse aortic constriction through activating PGC-1β: In vivo and in vitro studies

   Mengen Zhai, Zhenhua Liu, Bin Zhang, Lin Jing, Buying Li, Kaifeng Li, Xiuju Chen, Meng Zhang, Bo Yu, Kai Ren, Yang Yang, Wei Yi, Jian Yang, Jincheng Liu, Dinghua Yi, Hongliang Liang, Zhenxiao Jin, Russel J. Reiter, Weixun Duan and Shiqiang Yu

   Version of Record online: 16 AUG 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12433

  2. Melatonin inhibits nucleus pulposus (NP) cell proliferation and extracellular matrix (ECM) remodeling via the melatonin membrane receptors mediated PI3K-Akt pathway

   Zheng Li, Xingye Li, Chong Chen, Matthew T. V. Chan, William Ka Kei Wu and Jianxiong Shen

   Version of Record online: 16 AUG 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12435

  3. Melatonin impedes Tet1-dependent mGluR5 promoter demethylation to relieve pain

   Ming-Chun Hsieh, Yu-Cheng Ho, Cheng-Yuan Lai, Dylan Chou, Hsueh-Hsiao Wang, Gin-Den Chen, Tzer-Bin Lin and Hsien-Yu Peng

   Version of Record online: 16 AUG 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12436

  4. Rapid modulation of the silent information regulator 1 by melatonin after hypoxia-ischemia in the neonatal rat brain

   Silvia Carloni, Giulia Riparini, Giuseppe Buonocore and Walter Balduini

   Version of Record online: 7 AUG 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12434

  5. Synergistic effect of melatonin and ghrelin in preventing cisplatin-induced ovarian damage via regulation of FOXO3a phosphorylation and binding to the p27Kip1 promoter in primordial follicles

   Hoon Jang, Younghwa Na, Kwonho Hong, Sangho Lee, Sohyeon Moon, Minha Cho, Miseon Park, Ok-Hee Lee, Eun Mi Chang, Dong Ryul Lee, Jung Jae Ko, Woo Sik Lee and Youngsok Choi

   Version of Record online: 18 JUL 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12432

  6. Melatonin reduces endoplasmic reticulum stress and corneal dystrophy-associated TGFBIp through activation of endoplasmic reticulum-associated protein degradation

   Seung-il Choi, Eunhee Lee, Begum Akuzum, Jang Bin Jeong, Yong-Sun Maeng, Tae-im Kim and Eung Kweon Kim

   Version of Record online: 18 JUL 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12426

  7. Melatonin protects against maternal obesity-associated oxidative stress and meiotic defects in oocytes via the SIRT3-SOD2-dependent pathway

   Longsen Han, Haichao Wang, Ling Li, Xiaoyan Li, Juan Ge, Russel J. Reiter and Qiang Wang

   Version of Record online: 18 JUL 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12431

  8. Plant mitochondria synthesize melatonin and enhance the tolerance of plants to drought stress

   Lin Wang, Chao Feng, Xiaodong Zheng, Yan Guo, Fangfang Zhou, Dongqian Shan, Xuan Liu and Jin Kong

   Version of Record online: 17 JUL 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12429

  9. Melatonin delays photoreceptor degeneration in a mouse model of autosomal recessive retinitis pigmentosa

   Xiao-Jian Xu, Shu-Min Wang, Ying Jin, Yun-Tao Hu, Kang Feng and Zhi-Zhong Ma

   Version of Record online: 20 JUN 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12428

  10. Melatonin protects bone marrow mesenchymal stem cells against iron overload-induced aberrant differentiation and senescence

   Fan Yang, Lei Yang, Yuan Li, Gege Yan, Chao Feng, Tianyi Liu, Rui Gong, Ye Yuan, Ning Wang, Elina Idiiatullina, Timur Bikkuzin, Valentin Pavlov, Yang Li, Chaorun Dong, Dawei Wang, Yang Cao, Zhenbo Han, Lai Zhang, Qi Huang, Fengzhi Ding, Zhengang Bi and Benzhi Cai

   Version of Record online: 20 JUN 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12422

  11. Melatonin influences the sonic hedgehog signaling pathway in porcine cumulus oocyte complexes

   Sanghoon Lee, Jun-Xue Jin, Anukul Taweechaipaisankul, Geon A. Kim, Curie Ahn and Byeong Chun Lee

   Version of Record online: 9 JUN 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12424

  12. The role of melatonin in the neurodevelopmental etiology of schizophrenia: A study in human olfactory neuronal precursors

   Tania Galván-Arrieta, Citlali Trueta, Montserrat G. Cercós, Marcela Valdés-Tovar, Salvador Alarcón, Julian Oikawa, Horacio Zamudio-Meza and Gloria Benítez-King

   Version of Record online: 9 JUN 2017 | DOI: 10.1111/jpi.12421

VIEW

 1. 1 - 12

SEARCH

SEARCH BY CITATION