Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology

Cover image for Vol. 12 Issue 3

Edited By: Stephen ACKLAND, Australia and Yuan-Kai SHI, China

Impact Factor: 1.722

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 169/213 (Oncology)

Online ISSN: 1743-7563

Editorial Board


Editor-in-Chief
Stephen ACKLAND, Australia
Yuan-kai SHI, China

Editors
Alex CHANG, Singapore
Hyun C CHUNG, Korea
Ya Jun GUO, China
Atsushi OHTSU, Japan

Consulting Editor
Takeshi SANO, Japan

Managing Editor
Qian LIU, China

Associate Editors
Kenjiro AOGI, Japan
Yasuaki ARAI, Japan
Stephen L CHAN, Hong Kong
Ming-Chi CHANG, Taiwan
Yee CHAO, Taiwan
Ann-Lii CHENG, Taiwan
Ian D DAVIS, Australia
Stephen FOX, Australia
Shen FU, China
Yasuhiro FUJIWARA, Japan
Naoto FURUKAWA, Japan
Yasuhisa HASEGAWA, Japan
Simon HSIEH, Taiwan
Barry IACOPETTA, Australia
Monika JANDA, Australia
Guo-Liang JIANG, China
Steven KAO, Australia
Tsunekazu KITA, Japan
Yukio KOBAYASHI, Japan
Jiade Jay LU, China
Brigette MA, Hong Kong
Michael MCKAY, Australia
Atsushi OCHIAI, Japan
Andrew PENMAN, Australia
Rohini SHARMA, United Kingdom
Zhi-Xiang SHEN, China
Yun-Tian SUN, China
Benny ZEE, Hong Kong
Xu-Dong Zhang, Australia

Editorial Board
Michael BARTON, Australia
Shu-Chang CHEN, China
Lee Soo CHIN, Singapore
Steve CLARKE, Australia
John FORBES, Australia
David GOLDSTEIN, Australia
Dae Seog HEO, South Korea
Ruey-Long HONG, Taiwan
Katsuyuki HOTTA, Japan
Shiu-Feng HUANG, Taiwan
Jaide Jay LU, China
Masura KATOH, Japan
Dorothy KEEFE, Australia
Si-Young KIM, South Korea
Yeul Hong KIM, South Korea
Jin Soo LEE, South Korea
Ki Hyeong LEE, South Korea
YeXiong LI, China
Bruce MANN, Australia
Tony MOK, Hong Kong
Motoo NAGANE, Japan
Keunchil PARK, South Korea
Nagahiro SAIJO, Japan
Yasutuna SASAKI, Japan
Mark SMITHERS, Australia
Tomotaka SOBUE, Japan
Hong Suk SONG, South Korea
Qiang SUN, China
Eng-Huat TAN, Singapore
Robert THOMAS, Australia
Sumitra THONGPRASERT, Thailand
Kensei TOBINAI, Japan
Guiyi TU, China
Yohsuke UCHITOMI, Japan
Narin VORAVUD, Thailand
Jun WANG, China
Chih-Hsin YANG, Taiwan
Pan-Chyr YANG, Taiwan
Patsy YATES, Australia
Li ZHANG, China

Founding Editors
Stephen ACKLAND, Australia
Alex CHANG, Singapore
Da-Tong CHU, China
Shigeaki YOSHIDA, Japan

Editorial Office
Asia Pacific Journal of Clinical Oncology
Editorial Office
Email: kevinapjco@outlook.com; ajco.eo@wiley.com

SEARCH

SEARCH BY CITATION