Journal of Integrative Plant Biology

Cover image for Vol. 56 Issue 12

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Edited By: Chun-Ming Liu

Impact Factor: 3.448

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2013: 25/196 (Plant Sciences); 102/291 (Biochemistry & Molecular Biology)

Online ISSN: 1744-7909

VIEW

 1. 1 - 25
 1. Invited Expert Review

  1. Plant villins: Versatile actin regulatory proteins

   Shanjin Huang, Xiaolu Qu and Ruihui Zhang

   Article first published online: 17 DEC 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12293

  2. Organelle trafficking, the cytoskeleton, and pollen tube growth

   Giampiero Cai, Luigi Parrotta and Mauro Cresti

   Article first published online: 11 DEC 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12289

 2. Research Articles

  1. Nitric oxide alleviates aluminum-induced oxidative damage through regulating the ascorbate-glutathione cycle in roots of wheat

   Chengliang Sun, Lijuan Liu, Yan Yu, Wenjing Liu, Lingli Lu, Chongwei Jin and Xianyong Lin

   Article first published online: 9 DEC 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12298

  2. Population transcriptomics reveals a potentially positive role of expression diversity in adaptation

   Qin Xu, Shilai Xing, Caiyun Zhu, Wei Liu, Yangyang Fan, Qian Wang, Zhihong Song, Wenhui Yang, Fan Luo, Fei Shang, Lifang Kang, Wenli Chen, Juan Yan, Jianqiang Li and Tao Sang

   Article first published online: 2 DEC 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12287

  3. Constructing a high-density linkage map for Gossypium hirsutum × Gossypium barbadense and identifying QTLs for lint percentage

   Yuzhen Shi, Wentan Li, Aiguo Li, Ruihua Ge, Baocai Zhang, Junzhi Li, Guangping Liu, Junwen Li, Aiying Liu, Haihong Shang, Juwu Gong, Wankui Gong, Zemao Yang, Feiyv Tang, Zhi Liu, Weiping Zhu, Jianxiong Jiang, Xiaonan Yu, Tao Wang, Wei Wang, Tingting Chen, Kunbo Wang, Zhengsheng Zhang and Youlu Yuan

   Article first published online: 24 NOV 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12288

  4. ZmGns, a maize class I β-1,3-glucanase, is induced by biotic stresses and possesses strong antimicrobial activity

   Yu-Rong Xie, Yenjit Raruang, Zhi-Yuan Chen, Robert L. Brown and Thomas E. Cleveland

   Article first published online: 17 NOV 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12286

  5. You have full text access to this OnlineOpen article
   Calcium contributes to photoprotection and repair of photosystem II in peanut leaves during heat and high irradiance

   Sha Yang, Fang Wang, Feng Guo, Jing-Jing Meng, Xin-Guo Li and Shu-Bo Wan

   Article first published online: 4 NOV 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12249

 3. Invited Expert Review

  1. Role of plant myosins in motile organelles: Is a direct interaction required?

   Limor Buchnik, Mohamad Abu-Abied and Einat Sadot

   Article first published online: 14 OCT 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12282

 4. Research Articles

  1. Mutation of Oryza sativa CORONATINE INSENSITIVE 1b (OsCOI1b) delays leaf senescence

   Sang-Hwa Lee, Yasuhito Sakuraba, Taeyoung Lee, Kyu-Won Kim, Gynheung An, Han Yong Lee and Nam-Chon Paek

   Article first published online: 30 SEP 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12276

  2. Regulation of pepc gene expression in Anabaena sp. PCC 7120 and its effects on cyclic electron flow around photosystem I and tolerances to environmental stresses

   Xiao-Hui Jia, Peng-Peng Zhang, Ding-Ji Shi, Hua-Ling Mi, Jia-Cheng Zhu, Xi-Wen Huang and Pei-Min He

   Article first published online: 25 SEP 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12241

  3. OsMADS32 interacts with PI-like proteins and regulates rice flower development

   Huanhuan Wang, Liang Zhang, Qiang Cai, Yun Hu, Zhenming Jin, Xiangxiang Zhao, Wei Fan, Qianming Huang, Zhijing Luo, Mingjiao Chen, Dabing Zhang and Zheng Yuan

   Article first published online: 9 SEP 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12248

  4. A putative plant organelle RNA recognition protein gene is essential for maize kernel development

   Antony M. Chettoor, Gibum Yi, Elisa Gomez, Gregorio Hueros, Robert B. Meeley and Philip W. Becraft

   Article first published online: 28 AUG 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12234

  5. You have full text access to this OnlineOpen article
   Cytokinin levels and signaling respond to wounding and the perception of herbivore elicitors in Nicotiana attenuata

   Martin Schäfer, Ivan D. Meza-Canales, Aura Navarro-Quezada, Christoph Brütting, Radomira Vanková, Ian T. Baldwin and Stefan Meldau

   Article first published online: 12 AUG 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12227

  6. Identification and characterization of Mini1, a gene regulating rice shoot development

   Yunxia Fang, Jiang Hu, Jie Xu, Haiping Yu, Zhenyuan Shi, Guosheng Xiong, Li Zhu, Dali Zeng, Guangheng Zhang, Zhenyu Gao, Guojun Dong, Meixian Yan, Longbiao Guo, Yonghong Wang and Qian Qian

   Article first published online: 6 AUG 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12230

  7. OsHK3 is a crucial regulator of abscisic acid signaling involved in antioxidant defense in rice

   Feng Wen, Tingting Qin, Yao Wang, Wen Dong, Aying Zhang, Mingpu Tan and Mingyi Jiang

   Article first published online: 29 JUL 2014 | DOI: 10.1111/jipb.12222

VIEW

 1. 1 - 25

SEARCH

SEARCH BY CITATION