Journal of Integrative Plant Biology

Cover image for Vol. 58 Issue 7

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Edited By: Chun-Ming Liu

Impact Factor: 3.67

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 24/209 (Plant Sciences); 91/289 (Biochemistry & Molecular Biology)

Online ISSN: 1744-7909

VIEW

 1. 1 - 22
 1. Research Articles

  1. Transcription factors AS1 and AS2 interact with LHP1 to repress KNOX genes in Arabidopsis

   Zhongfei Li, Bin Li, Jian Liu, Zhihao Guo, Yuhao Liu, Yan Li, Wen-Hui Shen, Ying Huang, Hai Huang, Yijing Zhang and Aiwu Dong

   Version of Record online: 20 JUL 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12485

  2. Alternative splicing enhances transcriptome complexity in desiccating seeds

   Arunkumar Srinivasan, José M. Jiménez-Gómez, Fabio Fornara, Wim J. J. Soppe and Vittoria Brambilla

   Version of Record online: 20 JUL 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12482

  3. MARIS plays important roles in Arabidopsis pollen tube and root hair growth

   Hong-Ze Liao, Meng-Meng Zhu, Hong-Hui Cui, Xin-Yu Du, Yu Tang, Li-Qun Chen, De Ye and Xue-Qin Zhang

   Version of Record online: 23 JUN 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12484

 2. Invited Expert Review

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Deciphering the epitranscriptome: A green perspective

   Alice Burgess, Rakesh David and Iain Robert Searle

   Version of Record online: 20 JUN 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12483

 3. Research Articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   OsGRF4 controls grain shape, panicle length and seed shattering in rice

   Pingyong Sun, Wuhan Zhang, Yihua Wang, Qiang He, Fu Shu, Hai Liu, Jie Wang, Jianmin Wang, Longping Yuan and Huafeng Deng

   Version of Record online: 9 JUN 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12473

  2. Wheat ear carbon assimilation and nitrogen remobilization contribute significantly to grain yield

   Bangwei Zhou, Maria Dolores Serret, Abdelhalim Elazab, Jordi Bort Pie, José Luis Araus, Iker Aranjuelo and Álvaro Sanz-Sáez

   Version of Record online: 3 JUN 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12478

 4. Letter to the Editor

 5. Research Articles

 6. Letter to the Editor

  1. An exon skipping in a SEPALLATA-Like gene is associated with perturbed floral and fruits development in cucumber

   Xin Wang, Dongli Gao, Jinjing Sun, Min Liu, YaoYao Lun, Jianshu Zheng, Shenhao Wang, Qingzhi Cui, Xiaofeng Wang and Sanwen Huang

   Version of Record online: 20 APR 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12472

 7. Research Articles

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
  2. Transcriptome analysis of near-isogenic lines provides molecular insights into starch biosynthesis in maize kernel

   Yingni Xiao, Shawn Thatcher, Min Wang, Tingting Wang, Mary Beatty, Gina Zastrow-Hayes, Lin Li, Jiansheng Li, Bailin Li and Xiaohong Yang

   Version of Record online: 8 APR 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12455

  3. You have full text access to this OnlineOpen article
   Identification and functional characterization of the AGO1 ortholog in maize

   Dongdong Xu, Hailong Yang, Cheng Zou, Wen-Xue Li, Yunbi Xu and Chuanxiao Xie

   Version of Record online: 7 APR 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12467

 8. Letters to the Editor

  1. Mutation in the gene encoding 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase 4 (CitACS4) led to andromonoecy in watermelon

   Gaojie Ji, Jie Zhang, Haiying Zhang, Honghe Sun, Guoyi Gong, Jianting Shi, Shouwei Tian, Shaogui Guo, Yi Ren, Huolin Shen, Junping Gao and Yong Xu

   Version of Record online: 7 APR 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12466

 9. New Technology

  1. A simple, flexible and high-throughput cloning system for plant genome editing via CRISPR-Cas system

   Hyeran Kim, Sang-Tae Kim, Jahee Ryu, Min Kyung Choi, Jiyeon Kweon, Beum-Chang Kang, Hyo-Min Ahn, Suji Bae, Jungeun Kim, Jin-Soo Kim and Sang-Gyu Kim

   Version of Record online: 6 APR 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12474

 10. Research Articles

  1. Mitochondrial GPX1 silencing triggers differential photosynthesis impairment in response to salinity in rice plants

   Yugo Lima-Melo, Fabricio E. L. Carvalho, Márcio O. Martins, Gisele Passaia, Rachel H. V. Sousa, Milton C. Lima Neto, Márcia Margis-Pinheiro and Joaquim A. G. Silveira

   Version of Record online: 25 MAR 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12464

 11. Letters to the Editor

  1. The wheat MYB-related transcription factor TaMYB72 promotes flowering in rice

   Lichao Zhang, Guoxiang Liu, Jizeng Jia, Guangyao Zhao, Chuan Xia, Lina Zhang, Fu Li, Qiang Zhang, Chunhao Dong, Shuangcheng Gao, Longzhi Han, Xiuping Guo, Xin Zhang, Jinxia Wu, Xu Liu and Xiuying Kong

   Version of Record online: 5 FEB 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12461

 12. Research Article

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Rice caryopsis development: Dynamic changes in different cell layers

   Xiaoba Wu, Jinxin Liu, Dongqi Li and Chun-Ming Liu

   Version of Record online: 16 DEC 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12440

VIEW

 1. 1 - 22

SEARCH

SEARCH BY CITATION