Journal of Integrative Plant Biology

Cover image for Vol. 58 Issue 2

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Edited By: Chun-Ming Liu

Impact Factor: 3.335

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014: 31/204 (Plant Sciences); 101/290 (Biochemistry & Molecular Biology)

Online ISSN: 1744-7909

VIEW

 1. 1 - 32
 1. Letters to the Editor

  1. The wheat MYB-related transcription factor TaMYB72 promotes flowering in rice

   Lichao Zhang, Guoxiang Liu, Jizeng Jia, Guangyao Zhao, Chuan Xia, Lina Zhang, Fu Li, Qiang Zhang, Chunhao Dong, Shuangcheng Gao, Longzhi Han, Xiuping Guo, Xin Zhang, Jinxia Wu, Xu Liu and Xiuying Kong

   Article first published online: 5 FEB 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12461

 2. Research Articles

  1. Bacillus cereus AR156 primes induced systemic resistance by suppressing miR825/825* and activating defense-related genes in Arabidopsis

   Dongdong Niu, Jing Xia, Chunhao Jiang, Beibei Qi, Xiaoyu Ling, Siyuan Lin, Weixiong Zhang, Jianhua Guo, Hailing Jin and Hongwei Zhao

   Article first published online: 5 FEB 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12446

 3. Invited Expert Review

  1. Protein trafficking during plant innate immunity

   Wen-Ming Wang, Peng-Qiang Liu, Yong-Ju Xu and Shunyuan Xiao

   Article first published online: 4 FEB 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12426

 4. Research Articles

  1. Quantitative resistance against Bemisia tabaci in Solanum pennellii: Genetics and metabolomics

   Floor van den Oever-van den Elsen, Alejandro F. Lucatti, Sjaak van Heusden, Colette Broekgaarden, Roland Mumm, Marcel Dicke and Ben Vosman

   Article first published online: 19 JAN 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12449

  2. You have full text access to this OnlineOpen article
  3. You have full text access to this OnlineOpen article
   The pleiotropic ABNORMAL FLOWER AND DWARF1 affects plant height, floral development and grain yield in rice

   Deyong Ren, Yuchun Rao, Liwen Wu, Qiankun Xu, Zizhuang Li, Haiping Yu, Yu Zhang, Yujia Leng, Jiang Hu, Li Zhu, Zhenyu Gao, Guojun Dong, Guangheng Zhang, Longbiao Guo, Dali Zeng and Qian Qian

   Article first published online: 7 JAN 2016 | DOI: 10.1111/jipb.12441

 5. Research Article

 6. Research Articles

  1. The Arabidopsis CROWDED NUCLEI genes regulate seed germination by modulating degradation of ABI5 protein

   Wenming Zhao, Chunmei Guan, Jian Feng, Yan Liang, Ni Zhan, Jianru Zuo and Bo Ren

   Article first published online: 24 DEC 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12448

  2. Natural variation of H3K27me3 modification in two Arabidopsis accessions and their hybrid

   Mei Yang, Xuncheng Wang, Hao Huang, Diqiu Ren, Yan'e Su, Pan Zhu, Danmeng Zhu, Liumin Fan, Liangbi Chen, Guangming He and Xing Wang Deng

   Article first published online: 24 DEC 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12443

 7. Research Article

  1. You have full text access to this OnlineOpen article
   Rice caryopsis development: Dynamic changes in different cell layers

   Xiaoba Wu, Jinxin Liu, Dongqi Li and Chun-Ming Liu

   Article first published online: 16 DEC 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12440

 8. Invited Expert Review

  1. Huanglongbing: An overview of a complex pathosystem ravaging the world's citrus

   John V. da Graça, Greg W. Douhan, Susan E. Halbert, Manjunath L. Keremane, Richard F. Lee, Georgios Vidalakis and Hongwei Zhao

   Article first published online: 15 DEC 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12437

 9. Research Articles

 10. Letters to the Editor

  1. Cellulose synthesis genes CESA6 and CSI1 are important for salt stress tolerance in Arabidopsis

   Shuang-Shuang Zhang, Le Sun, Xinran Dong, Sun-Jie Lu, Weidong Tian and Jian-Xiang Liu

   Article first published online: 9 DEC 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12442

 11. Research Articles

 12. Invited Expert Review

 13. Research Articles

  1. Jasmonic acid carboxyl methyltransferase regulates development and herbivory-induced defense response in rice

   Jinfeng Qi, Jiancai Li, Xiu Han, Ran Li, Jianqiang Wu, Haixin Yu, Lingfei Hu, Yutao Xiao, Jing Lu and Yonggen Lou

   Article first published online: 17 NOV 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12436

 14. Invited Expert Review

 15. Research Articles

  1. A gain-of-function mutation in Msl10 triggers cell death and wound-induced hyperaccumulation of jasmonic acid in Arabidopsis

   Yan Zou, Satya Chintamanani, Ping He, Hirotada Fukushige, Liping Yu, Meiyu Shao, Lihuang Zhu, David F. Hildebrand, Xiaoyan Tang and Jian-Min Zhou

   Article first published online: 13 NOV 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12427

  2. You have full text access to this OnlineOpen article
  3. Use of genotype-environment interactions to elucidate the pattern of maize root plasticity to nitrogen deficiency

   Pengcheng Li, Zhongjuan Zhuang, Hongguang Cai, Shuai Cheng, Ayaz Ali Soomro, Zhigang Liu, Riliang Gu, Guohua Mi, Lixing Yuan and Fanjun Chen

   Article first published online: 22 OCT 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12384

  4. Analysis of genetic diversity and population structure of peanut cultivars and breeding lines from China, India and the US using simple sequence repeat markers

   Hui Wang, Pawan Khera, Bingyan Huang, Mei Yuan, Ramesh Katam, Weijian Zhuang, Karen Harris-Shultz, Kim M. Moore, Albert K. Culbreath, Xinyou Zhang, Rajeev K. Varshney, Lianhui Xie and Baozhu Guo

   Article first published online: 16 OCT 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12380

 16. Invited Expert Review

  1. RNA silencing movement in plants

   Glykeria Mermigka, Frédéric Verret and Kriton Kalantidis

   Article first published online: 16 OCT 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12423

 17. Research Articles

  1. OsSIDP366, a DUF1644 gene, positively regulates responses to drought and salt stresses in rice

   Chiming Guo, Chengke Luo, Lijia Guo, Min Li, Xiaoling Guo, Yuxia Zhang, Liangjiang Wang and Liang Chen

   Article first published online: 25 SEP 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12376

  2. Evaluation of high yielding soybean germplasm under water limitation

   Silvas J. Prince, Mackensie Murphy, Raymond N. Mutava, Zhengzhi Zhang, Na Nguyen, Yoon Ha Kim, Safiullah M. Pathan, Grover J. Shannon, Babu Valliyodan and Henry T. Nguyen

   Article first published online: 25 SEP 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12378

  3. You have full text access to this OnlineOpen article
   ANAC005 is a membrane-associated transcription factor and regulates vascular development in Arabidopsis

   Jun Zhao, Jiang-Shu Liu, Fu-Ning Meng, Zhen-Zhen Zhang, Hao Long, Wen-Hui Lin, Xiao-Min Luo, Zhi-Yong Wang and Sheng-Wei Zhu

   Article first published online: 25 SEP 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12379

  4. You have full text access to this OnlineOpen article
  5. You have full text access to this OnlineOpen article
   Nonfunctional alleles of long-day suppressor genes independently regulate flowering time

   Xiao-Ming Zheng, Li Feng, Junrui Wang, Weihua Qiao, Lifang Zhang, Yunlian Cheng and Qingwen Yang

   Article first published online: 17 SEP 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12383

  6. Olive fruits infested with olive fly larvae respond with an ethylene burst and the emission of specific volatiles

   Fiammetta Alagna, Mario Kallenbach, Andrea Pompa, Francesca De Marchis, Rosa Rao, Ian T. Baldwin, Gustavo Bonaventure and Luciana Baldoni

   Article first published online: 18 APR 2015 | DOI: 10.1111/jipb.12343

VIEW

 1. 1 - 32

SEARCH

SEARCH BY CITATION