Journal of Evidence-Based Medicine

Cover image for Vol. 7 Issue 4

Edited By: Prof. You-Ping Li (Chinese Cochrane Center, China); Prof. Mike Clarke (All Ireland Hub for Trials Methodology Research, UK)

Online ISSN: 1756-5391

Editorial Board


Editors-in-Chief

Prof. You-Ping Li (Chinese Cochrane Center, China)
Prof. Mike Clarke (All Ireland Hub for Trials Methodology Research,UK)

Managing Editors
Liang Du (Chinese Cochrane Center, China)
Qian Jiang (Chinese Cochrane Center, China)

Editorial Board members

Álvaro N Atallah, Brazil
Lorne A. Becker, USA
Zhao-Xiang Bian, China
Robert Boruch, USA
Bing-Heng Chen, China
Feng Chen, China
Jie Chen, China
Ke-Ji Chen, China
Li-Nan Cheng, China
Tao Dai, China
Kay Dickersin, USA
Paul Glasziou, Canada
Jeremy Grimshaw, Canada
Gordon Guyatt, Canada
Sally Hopewell, UK
Da-Yi Hu, China
Shan-Lian Hu, China
Zhu-Ming Jiang, China
Jukkapekka Jousimaa, Finland
De-Ying Kang, China
Thomas A. Lang, USA
Joseph Lau, USA
Wan-Yee Lau, Hong Kong, China
Li-Ming Lee, China
Hai-Chao Lei, China
Ping-Chung Leung, Hong Kong, China
Chun-Bo Li, China
Jing Li, China
Xiao-Song Li, China
Guan-Jian Liu, China
Jin Liu, China
Ming Liu, China
Zheng-Zhong Mao, China
Qing-Yue Meng, China
David Moher, Canada
Ren-Zong Qiu, China
Fu-Jian Song, UK
Sharon Straus, Canada
Sheng-Lan Tang, China
Fang-Biao Tao, China
Prathap Tharyan, India
Xue-Hong Wan, China
Qiang Wei, China
Phil Wiffen, UK
Shang-Chun Wu, China
Tai-Xiang Wu, China
Pei-Yang Xu, China
Hong Yan, China
Wen-Hua Zhan, China
Bo-Li Zhang, China
Hong Zhang, China
Ming-Ming Zhang, China
Zong-Jiu Zhang, China

 

SEARCH

SEARCH BY CITATION