Asian Journal of Endoscopic Surgery

Cover image for Vol. 9 Issue 2

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Edited By: Seigo Kitano

Online ISSN: 1758-5910

VIEW

 1. 1 - 23
 1. Original Articles

  1. Transumbilical laparoscopic appendectomy performed by residents is safe and feasible

   Kazuhiro Endo, Dai Kujirai, Hinako Maeda, Takashi Ishida, Toshiaki Terauchi, Masaru Kimata, Hiroharu Shinozaki, Alan Kawarai Lefor and Naohiro Sata

   Version of Record online: 28 JUN 2016 | DOI: 10.1111/ases.12303

 2. Case Reports

 3. Original Articles

 4. Case Reports

  1. Thoracoscopic removal of an intrapulmonary foreign body in a child

   Abhishek Ranjan, Anjan Kumar Dhua, Srinivas Maddur, Devasenathipathy Kandasamy and Lokesh Kashyap

   Version of Record online: 3 JUN 2016 | DOI: 10.1111/ases.12274

  2. Laparoscopic caudal approach for a small hepatocellular carcinoma located in the paracaval portion of a cirrhotic liver

   Yukio Iwashita, Hiroki Uchida, Yuichi Endo, Kazuhiro Yada, Tetsu Mori, Masayuki Ohta and Masafumi Inomata

   Version of Record online: 2 JUN 2016 | DOI: 10.1111/ases.12273

  3. Efficacy of CT-guided localization followed by video-assisted thoracoscopic surgery in children with tiny pulmonary nodules

   Keigo Nara, Takaharu Oue, Shuichiro Uehara, Takehisa Ueno, Souji Ibuka, Kengo Nakahata, Masahiro Zenitani, Satoshi Umeda, Taku Yamamichi, Osamu Honda and Hiroomi Okuyama

   Version of Record online: 2 JUN 2016 | DOI: 10.1111/ases.12297

  4. Laparoscopic right hemicolectomy for a patient with idiopathic retroperitoneal fibrosis: A case report

   Ryo Tanaka, Hitoshi Kameyama, Ikuma Shioi, Yoshiyuki Ikeda, Satoru Hatakeyama, Tomoaki Maruta, Akihiro Tsukahara, Norio Tanaka, Satoshi Shimoda and Toshifumi Wakai

   Version of Record online: 1 JUN 2016 | DOI: 10.1111/ases.12278

  5. Laparoscopic repeat hepatectomy after right hepatopancreaticoduodenectomy

   Tsuyoshi Igami, Kenichi Komaya, Tomoaki Hirose, Tomoki Ebata, Yukihiro Yokoyama, Gen Sugawara, Takashi Mizuno, Junpei Yamaguchi and Masato Nagino

   Version of Record online: 25 MAY 2016 | DOI: 10.1111/ases.12282

  6. Laparoscopically resected obturator nerve schwannoma: A case report

   Hiroki Takahashi, Masayasu Hara, Ken Tsuboi, Hiroyuki Sagawa, Hideyuki Ishiguro, Yoichi Matsuo and Hiromitsu Takeyama

   Version of Record online: 24 MAY 2016 | DOI: 10.1111/ases.12291

  7. Video-assisted endoscopic resection of left ventricular papillary fibroelastoma through the aortic valve

   Keiichi Ishida, Hirono Satokawa, Shinya Takase, Akihito Kagoshima, Tomohiro Takano and Hitoshi Yokoyama

   Version of Record online: 24 MAY 2016 | DOI: 10.1111/ases.12292

 5. Original Articles

  1. Single-incision totally extraperitoneal inguinal hernia repair is safe and feasible in elderly patients: A single-center experience of 365 procedures

   Masaki Wakasugi, Mitsuyoshi Tei, Kana Anno, Tsubasa Mikami, Ryo Tsukada, Masahiro Koh, Kenta Furukawa, Yozo Suzuki, Toru Masuzawa, Kentaro Kishi, Masahiro Tanemura and Hiroki Akamatsu

   Version of Record online: 18 MAY 2016 | DOI: 10.1111/ases.12298

 6. Case Reports

  1. Long-term outcome of peroral endoscopic myotomy for achalasia treatment in a 9-year-old female patient

   Kanefumi Yamashita, Hironari Shiwaku, Ryuichiro Hirose, Hiroki Kai, Ryo Nakashima, Daisuke Kato, Richiko Beppu, Shinsuke Takeno, Takamitsu Sasaki, Satoshi Nimura, Akinori Iwasaki, Haruhiro Inoue and Yuichi Yamashita

   Version of Record online: 18 MAY 2016 | DOI: 10.1111/ases.12296

  2. Spontaneously ruptured hepatic cyst treated with laparoscopic deroofing and cystobiliary communication closure: A case report

   Shoji Shimada, Yoshiaki Hara, Naoto Wada, Kenta Nakahara, Daisuke Takayanagi, Yasuhiro Ishiyama, Chiyo Maeda, Shunpei Mukai, Naruhiko Sawada, Noriko Yamaguchi, Yoshinobu Sato, Eiji Hidaka, Fumio Ishida and Shin-ei Kudo

   Version of Record online: 28 APR 2016 | DOI: 10.1111/ases.12284

 7. Original Articles

  1. Three-dimensional CT for preoperative detection of the left gastric artery and left gastric vein in laparoscopy-assisted distal gastrectomy

   Yasuhiro Yuasa, Hiroshi Okitsu, Masakazu Goto, Shunsuke Kuramoto, Atsushi Tomibayashi, Daisuke Matsumoto, Hiroshi Edagawa, Osamu Mori, Ryotaro Tani, Takuya Akagawa, Mitsuhiro Kinoshita, Yoko Akagawa, Hayato Tani, Norio Ohnishi and Ryozo Shirono

   Version of Record online: 28 APR 2016 | DOI: 10.1111/ases.12280

  2. Feasibility of laparoscopic surgery for complex Crohn's disease of the small intestine

   Tatsuya Manabe, Takashi Ueki, Kinuko Nagayoshi, Taiki Moriyama, Kosuke Yanai, Shuntaro Nagai, Motohiro Esaki, Kazuhiko Nakamura and Masafumi Nakamura

   Version of Record online: 27 APR 2016 | DOI: 10.1111/ases.12287

  3. Delta-shaped anastomosis in totally robotic Billroth I gastrectomy: technical aspects and short-term outcomes

   Kenji Kikuchi, Koichi Suda, Masaya Nakauchi, Susumu Shibasaki, Kenichi Nakamura, Shuhei Kajiwara, Ai Goto, Kazuki Inaba, Yoshinori Ishida and Ichiro Uyama

   Version of Record online: 26 APR 2016 | DOI: 10.1111/ases.12288

  4. Preoperative factors predicting the need for additional ports during single-incision laparoscopic cholecystectomy

   Norihiro Sato, Kei Yabuki, Yuzan Kudo, Atsuhiro Koga, Shiro Kohi, Toshihisa Tamura, Kazunori Shibao and Keiji Hirata

   Version of Record online: 26 APR 2016 | DOI: 10.1111/ases.12286

  5. Prospective study of patient satisfaction and postoperative quality of life after laparoscopic colectomy in Japan

   Sumio Matsumoto, Seiji Bito, Shoichi Fujii, Masashi Inomata, Yoshihisa Saida, Kohei Murata and Shuji Saito

   Version of Record online: 25 APR 2016 | DOI: 10.1111/ases.12281

VIEW

 1. 1 - 23

SEARCH

SEARCH BY CITATION