Journal of Systematics and Evolution

Cover image for Vol. 54 Issue 4

Edited By: Song Ge and Jun Wen

Impact Factor: 1.134

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 123/209 (Plant Sciences)

Online ISSN: 1759-6831

Recently Published Issues

See all

Recently Published Articles

 1. The Tree of Life: China project (pages 273–276)

  Zhi-Duan Chen, An-Ming Lu, Shou-Zhou Zhang, Qing-Feng Wang, Zhong-Jian Liu, De-Zhu Li, Hong Ma, Jian-Hua Li, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Jun Wen and China Phylogeny Consortium

  Version of Record online: 22 JUL 2016 | DOI: 10.1111/jse.12215

 2. Tree of life for the genera of Chinese vascular plants (pages 277–306)

  Zhi-Duan Chen, Tuo Yang, Li Lin, Li-Min Lu, Hong-Lei Li, Miao Sun, Bing Liu, Min Chen, Yan-Ting Niu, Jian-Fei Ye, Zhi-Yong Cao, Hong-Mei Liu, Xiao-Ming Wang, Wei Wang, Jing-Bo Zhang, Zhen Meng, Wei Cao, Jian-Hui Li, Sheng-Dan Wu, Hui-Ling Zhao, Zhong-Jian Liu, Zhi-Yuan Du, Qing-Feng Wang, Jing Guo, Xin-Xin Tan, Jun-Xia Su, Lin-Jing Zhang, Lei-Lei Yang, Yi-Ying Liao, Ming-He Li, Guo-Qiang Zhang, Shih-Wen Chung, Jian Zhang, Kun-Li Xiang, Rui-Qi Li, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Shi-Liang Zhou, Jin-Hua Ran, Xiao-Quan Wang, Xiao-Hua Jin, You-Sheng Chen, Tian-Gang Gao, Jian-Hua Li, Shou-Zhou Zhang, An-Ming Lu and China Phylogeny Consortium

  Version of Record online: 22 JUL 2016 | DOI: 10.1111/jse.12219

 3. Global versus Chinese perspectives on the phylogeny of the N-fixing clade (pages 392–399)

  Hong-Lei Li, Wei Wang, Rui-Qi Li, Jing-Bo Zhang, Miao Sun, Rehan Naeem, Jun-Xia Su, Xiao-Guo Xiang, Peter E. Mortimer, De-Zhu Li, Kevin D. Hyde, Jian-Chu Xu, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Jianhua Li, Shou-Zhou Zhang, Hong Wu, Zhi-Duan Chen and An-Ming Lu

  Version of Record online: 22 JUL 2016 | DOI: 10.1111/jse.12201

SEARCH

SEARCH BY CITATION